Η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 50 ΕΤΩΝ! | INMEDHEALTH

Η γυμναστική σε άτομα άνω των 50 ετών!

Ακολουθεί σύντομη παρουσίαση συστηματικής ανασκόπησης που μελετά την παρέμβαση της σωματικής άσκησης στην 3η ηλικία.

Αρχικά αναφέρεται πως, η χαμηλή σωματική δραστηριότητα έχει αποδειχθεί ότι είναι ένα από τα πιο κοινά συστατικά της αδυναμίας και έχουν ληφθεί υπόψη παρεμβάσεις για την πρόληψη ή την αναστροφή αυτού του συνδρόμου. 

Τονίζεται πως, Σκοπός αυτής της συστηματικής ανασκόπησης τυχαιοποιημένων, ελεγχόμενων δοκιμών είναι η εξέταση των παρεμβάσεων άσκησης για τη διαχείριση των αδυναμιών στους ηλικιωμένους.

Έπειτα, αναφέρονται οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν και συγκεκριμένα Το PubMed, το Web of Science και οι βάσεις δεδομένων του κεντρικού μητρώου ελεγχόμενων δοκιμασιών της Cochrane αναζητήθηκαν χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά και επικεφαλίδες ιατρικών θεμάτων για τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες δοκιμές που δημοσιεύθηκαν κατά την περίοδο 2003-2015 και στις οποίες συμμετείχαν ηλικιωμένοι σε πρόγραμμα παρεμβάσεων άσκησης, ενώ παράλληλα, μια προσέγγιση αφηγηματικής σύνθεσης πραγματοποιήθηκε για να εξεταστούν τα αποτελέσματα. Συμπληρωματικά αναφέρεται πως, η Βάση Δεδομένων Φυσικοθεραπείας (κλίμακα PEDro) χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση της μεθοδολογικής ποιότητας των επιλεγμένων μελετών.

Στη συνέχεια αναφέρεται πως, από 507 άρθρα, 9 έγγραφα πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης. Από αυτά, 6 συμπεριλάμβαναν παρεμβάσεις πολλαπλών συνιστωσών (η αερόβια και η άσκηση αντίστασης δεν συνυπήρχαν στην παρέμβαση), η 1 περιελάμβανε φυσική ολοκληρωμένη εκπαίδευση και 2 προπονήσεις με βάση την κατάρτιση δύναμης. Τονίζεται πως, και οι 9 από αυτές τις μελέτες περιλάμβαναν μια ομάδα ελέγχου που δεν έλαβε θεραπεία, διατηρώντας τον συνηθισμένο τρόπο ζωής ή χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα άσκησης χαμηλού επιπέδου στο σπίτι. 

Συγκεκριμένη αναφορά γίνεται στο γεγονός πως , 5 διερεύνησαν τις επιδράσεις της άσκησης στις πτώσεις και μεταξύ αυτών, 3 θεώρησαν θετικό αντίκτυπο των παρεμβάσεων άσκησης σε αυτή την παράμετρο, ενώ παράλληλα, 6 μελέτες ανέφεραν τα αποτελέσματα της άσκησης σε διάφορες πτυχές της κινητικότητας, και μεταξύ αυτών, 4 έδειξαν βελτιώσεις σε διάφορες μετρήσεις αυτού του αποτελέσματος. 

Έπειτα επισημαίνεται πως, 3 μελέτες επικεντρώθηκαν στις επιδράσεις της παρέμβασης της άσκηση στην ισορροπία, και η 1 κατέδειξε βελτιωμένη ισορροπία, ενώ παράλληλα, 4 μελέτες διερεύνησαν τη λειτουργική ικανότητα και 2 εμφάνισαν θετικά αποτελέσματα μετά την παρέμβαση. Αναφορά γίνεται επίσης σε, 7 δοκιμές που διερεύνησαν τις επιδράσεις της επέμβασης στην άσκηση στην μυϊκή δύναμη, και 5 από αυτές ανέφεραν αυξήσεις, ενώ παράλληλα, 3 μελέτες διερεύνησαν τα αποτελέσματα της άσκησης στην σύνθεση του σώματος, βρίσκοντας βελτιώσεις σε αυτή την παράμετρο σε δύο από αυτές. 

Τέλος αναφέρεται πως, 1 μελέτη διερεύνησε τα αποτελέσματα της άσκησης στην αδυναμία χρησιμοποιώντας τα κριτήρια του Fried και βρήκε μια βελτίωση σε αυτή τη μέτρηση, ενώ παράλληλα, οι παρεμβάσεις άσκησης έχουν δείξει βελτίωση στις διαφορετικές μετρήσεις αποτελεσμάτων σε ευάλωτους ηλικιωμένους ενήλικες, ωστόσο αναφέρεται πως, υπήρξαν μεγάλες διαφορές μεταξύ των μελετών σχετικά με τα μεγέθη των επιδράσεων.

Τα τελικά συμπεράσματα τονίζουν πως, οι ευπαθείς ηλικιωμένοι φάνηκαν να επωφελούνται από παρεμβάσεις άσκησης, αν και το βέλτιστο πρόγραμμα παραμένει ασαφές, ενώ παράλληλα, επισημαίνεται η ανάγκη για περισσότερες μελέτες για αυτό το θέμα.

Πηγή: de Labra, C., Guimaraes-Pinheiro, C., Maseda, A., Lorenzo, T., & Millán-Calenti, J. C. (2015). Effects of physical exercise interventions in frail older adults: a systematic review of randomized controlled trials. BMC geriatrics, 15, 154. https://doi.org/10.1186/s12877-015-0155-4

Κείμενο: Ρηγάτος Σπύρος, Σύμβουλος Υγείας

#inmedhealth
►Βρείτε μας στο Facebook: shorturl.at/aknuQ
►Βρείτε μας στο Linkedin: shorturl.at/isY08
►Επικοινωνήστε μαζί μας στο inmedhealth.blogspot.gr@gmail.com


Βρείτε μας στο Youtube!
*Οι απόψεις των εθελοντών αρθρογράφων είναι απολύτως προσωπικές και δεν εκφράζουν απαραίτητα την άποψη του ιδιοκτήτη.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια