ΠΩΣ ΤΑ SOCIAL MEDIA ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΜΑΣ ΥΓΕΙΑ; | INMEDHEALTH

Πώς τα Social Media επιδρούν στην ψυχική μας υγεία;

Ακολουθεί σύντομη παρουσίαση συστηματικής ανασκόπησης σχετικά με την επίδραση των Social Media στην ψυχική μας υγεία.

Αρχικά αναφέρεται πως, οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης (SNS) έχουν γίνει ένα διαδεδομένο τμήμα της σύγχρονης κουλτούρας, το οποίο μπορεί επίσης να επηρεάσει την ψυχική υγεία.

Συγκεκριμένα τονίζεται πως, στόχος αυτής της συστηματικής ανασκόπησης ήταν να εντοπιστούν και να συνοψιστούν οι έρευνες που εξετάζουν την κατάθλιψη και το άγχος στο πλαίσιο των SNS.

Έπειτα αναφέρεται πως, πραγματοποιήθηκε έρευνα πολλαπλών βάσεων δεδομένων. Έγινε δημοσίευση και ανασκόπηση των άρθρων που δημοσιεύθηκαν από τον Ιανουάριο του 2005 έως τον Ιούνιο του 2016 σχετικά με τις ψυχικές ασθένειες (κατάθλιψη και άγχος μόνο).

Μέσω των αποτελεσμάτων, τονίζεται πως, οι θετικές αλληλεπιδράσεις, η κοινωνική υποστήριξη και η κοινωνική συνάφεια στα SNS συνδέονταν σταθερά με τα χαμηλότερα επίπεδα κατάθλιψης και άγχους, ενώ η αρνητική αλληλεπίδραση και οι κοινωνικές συγκρίσεις σε SNS σχετίζονταν με υψηλότερα επίπεδα κατάθλιψης και άγχους. 

Αναφορά δίνεται στο γεγονός πως, η χρήση SNS σχετίζεται με λιγότερη μοναξιά και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και ικανοποίηση. Συγκεκριμένα αναφέρεται πως, τα ευρήματα αναμίχθηκαν με τη συχνότητα χρήσης SNS και τον αριθμό των φίλων SNS.

Στο αποτέλεσμα της μελέτης, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο γεγονός πως, η συστηματική ανασκόπηση αποκάλυψε πολλά μικτά ευρήματα μεταξύ κατάθλιψης, άγχους και χρήσης SNS. Συγκεκριμένα αναφέρεται πως, η μεθοδολογία έχει επικεντρωθεί κατά κύριο λόγο στις προσεγγίσεις διατομής αυτοαναφοράς, ενώ παράλληλα, η μελλοντική έρευνα θα επωφεληθεί από την αξιοποίηση δεδομένων SNS σε πραγματικό χρόνο με την πάροδο του χρόνου. 

Τέλος τονίζεται πως, τα στοιχεία δείχνουν ότι η χρήση SNS συσχετίζεται με ψυχικές ασθένειες και ευεξία. Ωστόσο, το αν αυτή η επίδραση είναι επωφελής ή επιζήμια εξαρτάται τουλάχιστον εν μέρει από την ποιότητα των κοινωνικών παραγόντων στο περιβάλλον SNS.

Πηγή: Seabrook, E. M., Kern, M. L., & Rickard, N. S. (2016). Social Networking Sites, Depression, and Anxiety: A Systematic Review. JMIR mental health, 3(4), e50. https://doi.org/10.2196/mental.5842

Κείμενο: Ρηγάτος Σπύρος, Σύμβουλος Υγείας

#inmedhealth
►Βρείτε μας στο Facebook: shorturl.at/aknuQ
►Βρείτε μας στο Linkedin: shorturl.at/isY08
►Επικοινωνήστε μαζί μας στο inmedhealth.blogspot.gr@gmail.com

Βρείτε μας στο Youtube!
*Οι απόψεις των εθελοντών αρθρογράφων είναι απολύτως προσωπικές και δεν εκφράζουν απαραίτητα την άποψη του ιδιοκτήτη.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια