ΚΑΠΝΙΣΜΑ: ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΟΣΗ! | INMEDHEALTH


Η σχέση μεταξύ του καπνίσματος, του παθητικού καπνίσματος και των καρδιαγγειακών παθήσεων!

Ακολουθεί σύντομη παρουσίαση μελέτης με θέμα την συσχέτιση του καπνίσματος, του παθητικού καπνίσματος και των καρδιαγγειακών παθήσεων!

Αρχικά αναφέρεται πως, το κάπνισμα και το παθητικό κάπνισμα έχουν αναφερθεί εκτενώς ως παράγοντες κινδύνου καρδιαγγειακής νοσηρότητας και θνησιμότητας. Συγκεκριμένα, παρά τους βιολογικούς μηχανισμούς που διέπουν την επίδραση επικίνδυνων χημικών ουσιών που περιέχονται στον καπνό με τις καρδιαγγειακές παθήσεις (CVD), μελέτες που διερευνούν τη σχέση μεταξύ του καπνίσματος και του παθητικού καπνίσματος με νοσηρότητα βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο στην Κορέα. Ως εκ τούτου αναφέρεται πως, αυτή η μελέτη αποσκοπεί στην εκτίμηση των κινδύνων του καπνίσματος και του παθητικού καπνίσματος στην καρδιαγγειακή νοσηρότητα.

Έπειτα αναφέρεται πως, αυτή η μελέτη υπολόγισε τον επιπολασμό κατά φύλο και την ηλικιακή επικράτηση των δεικτών CVD και καπνίσματος σε 253 κοινοτικά κέντρα υγείας στην Κορέα χρησιμοποιώντας τα δεδομένα της Κοινωνικής Έρευνας της Κορέας 2008-2013. Επιπλέον αναφέρεται πως, χρησιμοποιήθηκε ένα ιεραρχικό μοντέλο Bayesian για την εκτίμηση της συσχέτισης του καπνίσματος και του παθητικού καπνίσματος με τον επιπολασμό της CVD από τα εθνικά και περιφερειακά κέντρα υγείας.

Στα αποτελέσματα επισημαίνεται πως, σε εθνικό επίπεδο, το κάπνισμα συσχετίστηκε σημαντικά με εγκεφαλικό επεισόδιο και υπέρταση, ενώ το παθητικό κάπνισμα στο σπίτι και στην εργασία συσχετίστηκαν επίσης σημαντικά με τον επιπολασμό του εγκεφαλικού επεισοδίου, στηθάγχη και υπέρταση. Επιπλέον τονίζεται πως, οι επιπτώσεις του καπνίσματος και του παθητικού καπνίσματος ήταν μεγαλύτερες στις αστικές-βιομηχανικές περιοχές παρά στις αγροτικές περιοχές.

Πηγή: Lee, W., Hwang, S. H., Choi, H., & Kim, H. (2017). The association between smoking or passive smoking and cardiovascular diseases using a Bayesian hierarchical model: based on the 2008-2013 Korea Community Health Survey. Epidemiology and health, 39, e2017026. https://doi.org/10.4178/epih.e2017026

Κείμενο: Ρηγάτος Σπύρος, Σύμβουλος Υγείας

#inmedhealth
►Βρείτε μας στο Facebook: shorturl.at/aknuQ
►Βρείτε μας στο Instagram: shorturl.at/vC079
►Βρείτε μας στο Linkedin: shorturl.at/isY08
►Επικοινωνήστε μαζί μας στο inmedhealth.blogspot.gr@gmail.com


Βρείτε μας στο Youtube!
*Οι απόψεις των εθελοντών αρθρογράφων είναι απολύτως προσωπικές και δεν εκφράζουν απαραίτητα την άποψη του ιδιοκτήτη.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια