ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΣΙΓΑΡΑ! | InMedHealth

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα!

Ακολουθεί σύντομη παρουσίαση έρευνας με θέμα τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και ασφάλεια.

Αρχικά αναφέρεται πως, το ζήτημα των ηλεκτρονικών τσιγάρων είναι ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα θέματα στη δημόσια υγεία, ενώ παράλληλα, υπάρχει έντονη συζήτηση και διχαστικές απόψεις σχετικά με τους τρόπους χρήσης τους, τις επιπτώσεις στην υγεία και τη σχέση με το κάπνισμα. 

Συγκεκριμένα αναφέρεται πως, αυτό ήταν αναμενόμενο δεδομένου ότι εισήχθησαν πρόσφατα στην αγορά και αναφέρονται σε μια προσέγγιση και μια στρατηγική μείωσης των βλαβών που δεν είναι καθολικά αποδεκτή για το κάπνισμα και τη χρήση καπνού στη κοινότητα της δημόσιας υγείας. 

Συγκεκριμένα αναφορά γίνεται στο γεγονός πως, 3 είναι οι κύριοι παράγοντες που καθορίζουν τον αντίκτυπο των ηλεκτρονικών τσιγάρων στη δημόσια υγεία: (1) το προφίλ ασφάλειας / κινδύνου τους, τόσο σε σχέση με το κάπνισμα όσο και σε απόλυτους όρους, (2) την αποτελεσματικότητά τους για τη μείωση και τη διακοπή του καπνίσματος, (3) τα πρότυπα χρήσης από διαφορετικές υποομάδες πληθυσμού, ειδικά από τους μη καπνιστές, και την υιοθέτηση της χρήσης από τους νέους. Αυτή η ανάλυση παρουσιάζει μια σύντομη επισκόπηση των επί του παρόντος διαθέσιμων στοιχείων και κενών στην έρευνα που καλύπτουν αυτούς τους τρεις παράγοντες.

Τονίζεται πως, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα στη δημόσια υγεία σήμερα και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι λιγότερο επιβλαβή από το κάπνισμα, αλλά υπάρχει διαφωνία ως προς το επίπεδο μείωσης του κινδύνου, ενώ παράλληλα, υπάρχει συμφωνία ότι δεν είναι απολύτως αβλαβή. 

Αναφέρεται πως, τα επιδημιολογικά στοιχεία για μακροχρόνιες επιπτώσεις στην υγεία δεν είναι διαθέσιμα προς το παρόν και θα χρειαστούν χρόνια για να εξαχθούν τελικά συμπεράσματα σχετικά με τις κλινικές επιπτώσεις της μετάβασης από τη χρήση καπνού σε ηλεκτρονικά τσιγάρα. Ωστόσο επισημαίνεται οτι, είναι λογικό να κοινοποιείτε στους καπνιστές τους σχετικούς κινδύνους του καπνίσματος και της χρήσης ηλεκτρονικού τσιγάρου με βάση τις τρέχουσες γνώσεις, έχοντας υπόψη ότι η ιδανική οδός είναι να σταματήσετε το κάπνισμα χωρίς να χρησιμοποιήσετε εναλλακτικά προϊόντα.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται πως, ενώ μελέτες πληθυσμού δείχνουν ότι οι καπνιστές μπορούν να σταματήσουν επιτυχώς το κάπνισμα με τη βοήθεια ηλεκτρονικών τσιγάρων, τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές και μελέτες απέτυχαν να δείξουν ουσιαστικά αποτελέσματα. Συγκεκτιμένα επισημαίνεται πως, αυτό οφείλεται, τουλάχιστον εν μέρει, τόσο στα μεθοδολογικά προβλήματα των μελετών όσο και στην πολυπλοκότητα και τη δυναμική εξέλιξη της αγοράς ηλεκτρονικών τσιγάρων, καθώς και στις χρονοβόρες ερευνητικές μεθόδους. 

Τονίζεται πως, παρόλο που υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα δεν προσελκύουν ποτέ καπνιστές ενηλίκων, υπάρχει σημαντικός πειραματισμός μεταξύ των εφήβων, συμπεριλαμβανομένων των μη καπνιστών, ενώ παράλληλα, τα πρόσφατα στοιχεία δείχνουν μια τάση μείωσης του πειραματισμού μεταξύ των νέων, ενώ η τακτική χρήση φαίνεται να περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό στους καπνιστές και ο επιπολασμός του καπνίσματος μειώνεται συνεχώς. 

Τέλος αναφέρεται πως, απαιτείται περισσότερη έρευνα για την αξιολόγηση των πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων μεταξύ του καπνίσματος και της χρήσης ηλεκτρονικών τσιγάρων στους εφήβους και του αντίκτυπου των ηλεκτρονικών τσιγάρων στον επιπολασμό του καπνίσματος των εφήβων και για να εξεταστεί εάν τα ηλεκτρονικά τσιγάρα αποτελούν πηγή βλάβης ή μείωσης των βλαβών σε αυτόν τον πληθυσμό. Φαίνεται ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα θα παραμείνουν ένα αμφιλεγόμενο θέμα και η έντονη συζήτηση θα συνεχιστεί για πολλά ακόμη χρόνια.

Πηγή: Farsalinos K. (2018). Electronic cigarettes: an aid in smoking cessation, or a new health hazard?. Therapeutic advances in respiratory disease, 12, 1753465817744960. https://doi.org/10.1177/1753465817744960

Κείμενο: Ρηγάτος Σπύρος, Σύμβουλος Υγείας#inmedhealth
►Βρείτε μας στο Facebook: shorturl.at/aknuQ
►Βρείτε μας στο Instagram: shorturl.at/vC079
►Βρείτε μας στο Linkedin: shorturl.at/isY08
►Επικοινωνήστε μαζί μας στο inmedhealth.blogspot.gr@gmail.com


Βρείτε μας στο Youtube!
*Οι απόψεις των εθελοντών αρθρογράφων είναι απολύτως προσωπικές και δεν εκφράζουν απαραίτητα την άποψη του ιδιοκτήτη.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια