Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΟΙΑ! | INMEDHEALTH

Ο ρόλος της άσκησης σε άτομα με άνοια!

Ακολουθεί παρουσίαση μελέτης με θέμα την επίδραση της άσκησης σε άτομα με άνοια.

Αρχικά αναφέρεται οτι, σκοπός της μελέτης ήταν η εκτίμηση της επίδρασης ενός αερόβιου προγράμματος γυμναστικής και δύναμης μέτριας έως υψηλής έντασης στη γνωστική εξασθένηση και άλλα αποτελέσματα σε άτομα με ήπια έως μέτρια άνοια.

Επισημαίνεται ότι, 494 άτομα με άνοια συμμετείχαν: 329 τοποθετήθηκαν σε πρόγραμμα αεροβικής άσκησης και άσκησης δύναμης και 165 άτομα έλαβαν συνήθη φροντίδα. 

Επιπλέον αναφέρεται πως, οι παρεμβάσεις ήταν συνήθης φροντίδα συν τέσσερις μήνες εποπτευόμενης άσκησης και υποστήριξη για συνεχιζόμενη σωματική δραστηριότητα, ή μόνο συνήθης φροντίδα. Οι παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν σε κοινοτικές εγκαταστάσεις γυμναστηρίου και σε εγκαταστάσεις του NHS.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι, το πρωταρχικό αποτέλεσμα ήταν η βαθμολογία στην κλίμακα εκτίμησης της νόσου του Alzheimer-γνωστική υποκλίμακα (ADAS-cog) στους 12 μήνες. Τα δευτερεύοντα αποτελέσματα περιλάμβαναν δραστηριότητες καθημερινής ζωής, νευροψυχιατρικά συμπτώματα, ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία και ποιότητα φροντίδας ζωής και φόρτου. Η φυσική κατάσταση (συμπεριλαμβανομένου του τεστ διάρκειας έξι λεπτών) μετρήθηκε κατά τη διάρκεια της παρέμβασης.

Στα αποτελέσματα αναφέρεται ότι, η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν 77 έτη και 301/494 (61%) ήταν άνδρες. Κατά 12 μήνες, η μέση βαθμολογία ADAS-Cog είχε αυξηθεί σε 25,2 στο σκέλος άσκησης και 23,8 στο συνηθισμένο σκέλος φροντίδας. Αυτό δείχνει μεγαλύτερη γνωστική εξασθένηση στην ομάδα άσκησης, αν και η μέση διαφορά είναι μικρή και η κλινική σημασία είναι αβέβαιη. 

Επιπλέον επισημαίνεται ότι, δεν βρέθηκαν διαφορές στα δευτερεύοντα αποτελέσματα ή στις προ-προγραμματισμένες αναλύσεις υποομάδων κατά τύπο άνοιας (νόσος του Alzheimer ή άλλου είδους), σοβαρότητα της γνωστικής εξασθένησης, φύλο και κινητικότητα. Η συμμόρφωση με την άσκηση ήταν καλή. Πάνω από το 65% των συμμετεχόντων (214/329) παρακολούθησαν περισσότερα από τα τρία τέταρτα των προγραμματισμένων συνεδριών.

Τέλος τονίζεται πως, ενα πρόγραμμα γυμναστικής με μέτρια έως υψηλή ένταση δεν επιβραδύνει τη γνωστική εξασθένηση σε άτομα με ήπια έως μέτρια άνοια. Το πρόγραμμα προπόνησης άσκησης βελτίωσε τη φυσική κατάσταση, αλλά δεν υπήρξαν αξιοσημείωτες βελτιώσεις σε άλλα κλινικά αποτελέσματα.

Πηγή: Lamb, S. E., Sheehan, B., Atherton, N., Nichols, V., Collins, H., Mistry, D., Dosanjh, S., Slowther, A. M., Khan, I., Petrou, S., Lall, R., & DAPA Trial Investigators (2018). Dementia And Physical Activity (DAPA) trial of moderate to high intensity exercise training for people with dementia: randomised controlled trial. BMJ (Clinical research ed.), 361, k1675. https://doi.org/10.1136/bmj.k1675

Κείμενο: Ρηγάτος Σπύρος, BSc Nursing, RN, CPT, MSc candidate "Rehabilitation Sciences"

#inmedhealth
►Βρείτε μας στο Facebook: shorturl.at/aknuQ
►Βρείτε μας στο Instagram: shorturl.at/vC079
►Βρείτε μας στο Linkedin: shorturl.at/isY08
►Επικοινωνήστε μαζί μας στο inmedhealth.blogspot.gr@gmail.com

Βρείτε μας στο Youtube!
*Οι απόψεις των εθελοντών αρθρογράφων είναι απολύτως προσωπικές και δεν εκφράζουν απαραίτητα την άποψη του ιδιοκτήτη.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια