ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ | INMEDHEALTH

Ακμή και Διατροφή: συστηματική ανασκόπηση

Ακολουθεί σύντομη παρουσίαση συστηματικής ανασκόπηση με θέμα την συσχέτιση της ακμής με την διατροφή.

Αρχικά τονίζεται πως, είναι λίγες οι σαφείς, τεκμηριωμένες διατροφικές συστάσεις για άτομα με δερματικές παθήσεις που έχουν δημοσιευτεί στην επιστημονική βιβλιογραφία και σε εγχειρίδια. 

Έπειτα αναφέρεται πως, χρησιμοποιώντας μια συστηματική ανασκόπηση για την ακμή vulgaris ως παράδειγμα, ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν να προσδιοριστεί εάν υπάρχουν συστηματικές μελέτες για το θέμα και, εάν ναι, ποια είναι η ποιότητα αυτών. Συγκεκριμένα επισημαίνεται πως, καταγράφηκαν τέσσερα επίπεδα αποδεικτικών στοιχείων: (A) διπλά τυφλή τυχαιοποιημένη μελέτη, (Β) τυχαιοποιημένη μελέτη με σοβαρούς περιορισμούς / χαμηλό αριθμό περιπτώσεων, (C) μελέτη περίπτωσης, και (Δ) γνώμη εμπειρογνωμόνων / έκθεση περίπτωσης, ενώ παράλληλα, οι αναζητήσεις του PubMed και του Cochrane πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας συνδυασμούς των όρων "δίαιτα", "διατροφή", "γεύμα" και "φαγητό" με "ακμή". 

Τονίζεται πως, τα τρόφιμα που αναφέρονται στα σχετικά άρθρα υποδιαιρούνταν σε επίπεδο αποδεικτικών στοιχείων και καταγράφηκαν ως ευεργετικά (+), ουδέτερα (0) ή αρνητικά (-) αποτελέσματα. Ωστόσο, μόνο ένα μικρό ποσοστό μελετών πληρούσε επαρκώς υψηλά επιστημονικά πρότυπα που θα επέτρεπαν την πραγματοποίηση θεραπευτικών συστάσεων στην πράξη.

Αναφέρεται ακόμα πως, το τρέχον σύστημα συλλογής στοιχείων σχετικά με τις επιπτώσεις της διατροφής στις δερματικές παθήσεις θα μπορούσε να βελτιωθεί, ενώ παράλληλα, στις σύγχρονες εξετάσεις φαρμάκων λαμβάνονται υπόψη πολλοί παράγοντες διαταραχής, όπως η ηλικία, το φύλο κλπ., Συγκεκριμένα τονίζεται πως, οι συγχυτικοί παράγοντες που προκαλούνται από διακυμάνσεις στη δίαιτα των υποκειμένων της μελέτης συνήθως δεν λαμβάνονται υπόψη. Ωστόσο, κατά την ανασκόπηση της πρόσφατης επιστημονικής βιβλιογραφίας, υπάρχουν ενδείξεις ότι τα τρόφιμα μπορούν να επηρεάσουν τις δερματικές παθήσεις με διάφορους τρόπους. 

Συνοπτικά αναφέρεται πως, στο παράδειγμα της ακμής, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, το γάλα και οι τροφές με υψηλό γλυκαιμικό φορτίο είναι οι καλύτεροι υποψήφιοι για επιρροή που προκαλείται από τρόφιμα, ενώ παράλληλα, επί του παρόντος δεν είναι δυνατό να εκπονηθούν τεκμηριωμένες διατροφικές συστάσεις σε πολλές περιπτώσεις. 

Τέλος επισημαίνεται πως, αυτή η βάση δεδομένων που συνδέει διάφορες δερματικές παθήσεις με αλφαβητική λίστα τροφίμων μπορεί να βοηθήσει τους επαγγελματίες να κάνουν συστάσεις για ασθενείς σχετικά με τη διατροφική καθοδήγηση για την υποστήριξη.

Πηγή: Fiedler, F., Stangl, G. I., Fiedler, E., & Taube, K. M. (2017). Acne and Nutrition: A Systematic Review. Acta dermato-venereologica, 97(1), 7–9. https://doi.org/10.2340/00015555-2450

Κείμενο: Ρηγάτος Σπύρος, Σύμβουλος Υγείας

#inmedhealth
►Βρείτε μας στο Facebook: shorturl.at/aknuQ
►Βρείτε μας στο Instagram: shorturl.at/vC079
►Βρείτε μας στο Linkedin: shorturl.at/isY08
►Επικοινωνήστε μαζί μας στο inmedhealth.blogspot.gr@gmail.com


Βρείτε μας στο Youtube!
*Οι απόψεις των εθελοντών αρθρογράφων είναι απολύτως προσωπικές και δεν εκφράζουν απαραίτητα την άποψη του ιδιοκτήτη.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια