Η ΤΕΤΡΑΕΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΠΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ | INMEDHEALTH

Η Τετραετής επίδραση της άσκησης στην κόπωση και τη σωματική δραστηριότητα σε ασθενείς με καρκίνο

Ακολουθεί σύντομη παρουσίαση μελέτης με θέμα την επίδραση της άσκησης στην κόπωση και την σωματική δραστηριότητα σε ασθενείς με καρκίνο.

Αρχικά αναφέρεται πως, στην προηγούμενη τυχαιοποιημένη μελέτη ελεγχόμενης φυσικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της θεραπείας με καρκίνο (PACT), βρέθηκαν ευεργετικά αποτελέσματα ενός προγράμματος παρακολούθησης 18 εβδομάδων, υπό επίβλεψη, στην κόπωση σε ασθενείς με πρόσφατα διαγνωσμένο καρκίνο του μαστού ή του παχέος εντέρου που υποβλήθηκαν σε ανοσοενισχυτική θεραπεία. Συγκεκριμένα επισημαίνεται πως, η παρούσα μελέτη αξιολόγησε τις μακροπρόθεσμες επιδράσεις του προγράμματος άσκησης στα επίπεδα κόπωσης και σωματικής άσκησης 4 χρόνια μετά τη συμμετοχή στη μελέτη PACT.

Η αρχική μελέτη ήταν μια δίπλευρη, πολυκεντρική τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή που συγκρίνει ένα πρόγραμμα άσκησης 18 εβδομάδων, υπό επίβλεψη, με τη συνήθη φροντίδα μεταξύ 204 ασθενών με καρκίνο του μαστού και 33 ασθενών με καρκίνο του παχέος εντέρου που υποβλήθηκαν σε επικουρική θεραπεία. Aπό τους 237 συμμετέχοντες στο PACT, 197 συμμετέχοντες επιλέχθηκαν να συμμετέχουν στις 4ετές μετρήσεις και από αυτούς, 128 ασθενείς συμφώνησαν. 

Η παρέμβαση PACT περιελάμβανε τόσο αερόβια όσο και προπόνηση με αντιστάσεις σε μέτρια έως υψηλή ένταση και ενσωμάτωσε επίσης αρχές της κοινωνικής γνωστικής θεωρίας του Bandura για να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να διατηρήσουν έναν σωματικά ενεργό τρόπο ζωής μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος άσκησης

Συγκεκριμένα επισημαίνεται πως, εκτιμήθηκαν τα επίπεδα κόπωσης και φυσικής δραστηριότητας στα 4 έτη μετά την έναρξη και υπήρξε σύγκριση με τα επίπεδα κατά την έναρξη, μετά την παρέμβαση (18 εβδομάδες μετά την έναρξη) και σε 36 εβδομάδες μετά την έναρξη.

Στα αποτελέσματα της μελέτης τονίζεται πως, οι αναλύσεις μεικτών επιδράσεων για θεραπεία έδειξαν ότι ασθενείς με καρκίνο στην ομάδα παρέμβασης ανέφεραν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα μέτριας έως έντονης συνολικής σωματικής δραστηριότητας (141,46 λεπτά / εβδομάδα μετά από 4 χρόνια σε σύγκριση με τη συνήθη ομάδα φροντίδας. Επιπλέον αναφέρεται πως, οι καρκινοπαθείς στην ομάδα παρέμβασης τείνουν να παρουσιάζουν λιγότερη σωματική κόπωση στα 4 χρόνια μετά τη βασική γραμμή σε σύγκριση με τη συνήθη ομάδα φροντίδας.

Στα τελικά συμπεράσματα επισημαίνεται οτι, οι ασθενείς με καρκίνο του μαστού ή του παχέος εντέρου που συμμετείχαν στην παρέμβαση άσκησης 18 εβδομάδων έδειξαν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα μέτριας έως έντονης σωματικής δραστηριότητας και τάση για χαμηλότερα επίπεδα σωματικής κόπωσης 4 χρόνια μετά την έναρξη.

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι, το αποτέλεσμα μας δείχνει ότι η άσκηση κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας είναι μια πολλά υποσχόμενη στρατηγική για την ελαχιστοποίηση των παρενεργειών που σχετίζονται με τη θεραπεία, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. 

Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι, επιτροπή ειδικών σύνταξης των οδηγιών της Αμερικανικής Αθλητιατρικής Εταιρείας (ACSM) με απόλυτη συμφωνία από την Αμερικάνικη Αντικαρκινική Εταιρεία (ΑSCO) προτείνουν στα πλαίσια της σωματικής δραστηριότητας για τους καρκινοπαθείς 30’-60’ σωματικής δραστηριότητας, μέτριας έως υψηλής έντασης, τουλάχιστον 3-5 ημέρες την εβδομάδα. 

Τονίζεται ωστόσο πως, Οι κατάλληλες συστάσεις – πρωτόκολλα θεραπευτικής άσκησης - διαφοροποιούνται ανάλογα με την εξέλιξη της νόσου και απαιτούν την εξατομίκευση της προτεινόμενης άσκησης. Ακόμα, μέχρι σήμερα, παρότι δεν υπάρχουν συστάσεις σχετικά με την επίβλεψη του προτεινόμενου πρωτοκόλλου θεραπευτικής άσκησης και του χώρου εφαρμογής του.   Έτσι,  η ομάδα των θεραπόντων ιατρών που συντονίζει την προσπάθεια μαζί με τους επαγγελματίες υγείας και άσκησης σε συνεργασία, συναποφασίζουν το επίπεδο της έντασης, διάρκειας και τύπου της άσκησης αλλά και το επίπεδο της ιατρικής επίβλεψης που χρειάζεται ανά περίπτωση και εξατομικευμένα

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να διαβάσετε δωρεάν εδώ τα αναλυτικά πρωτόκολλα της θεραπευτικής άσκησης σε ασθενείς με καρκίνο

Πηγές: 

1.Witlox, L., Hiensch, A. E., Velthuis, M. J., Steins Bisschop, C. N., Los, M., Erdkamp, F., Bloemendal, H. J., Verhaar, M., Ten Bokkel Huinink, D., van der Wall, E., Peeters, P., & May, A. M. (2018). Four-year effects of exercise on fatigue and physical activity in patients with cancer. BMC medicine, 16(1), 86. https://doi.org/10.1186/s12916-018-1075-x

2.www.moh.gov.gr

Κείμενο: Ρηγάτος Σπύρος, BSc Nursing, RN, CPT, MSc candidate "Rehabilitation Sciences"

#inmedhealth
►Βρείτε μας στο Facebook: shorturl.at/aknuQ
►Βρείτε μας στο Instagram: shorturl.at/vC079
►Βρείτε μας στο Linkedin: shorturl.at/isY08
►Επικοινωνήστε μαζί μας στο inmedhealth.blogspot.gr@gmail.com

Βρείτε μας στο Youtube!
*Οι απόψεις των εθελοντών αρθρογράφων είναι απολύτως προσωπικές και δεν εκφράζουν απαραίτητα την άποψη του ιδιοκτήτη.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια