ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ | INMEDHEALTH

Άσκηση και καρδιακή ανεπάρκεια

Ακολουθεί σύντομη παρουσίαση μελέτης με θέμα την άσκηση και την καρδιακή ανεπάρκεια.

Αρχικά αναφέρεται πως, η παρούσα ενημέρωση βασίζεται στην εξέλιξη της αλληλεπίδρασης μεταξύ καρδιακής ανεπάρκειας (HF) και της άσκησης και του τρόπου με τον οποίο η επιστημονική κοινότητα το χειρίστηκε.

Τονίζεται πως, το HF είναι η κύρια αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας με σταθερό επιπολασμό από το 1998 και μετά κυμαινόμενο μεταξύ 6,3% και 13,3%, ενώ παράλληλα, Από την άλλη πλευρά, η άσκηση θεωρείται ως διαγνωστικό και προγνωστικό εργαλείο καθώς και ως θεραπευτική παρέμβαση στο χρόνιο HF.

Πιο συγκεκριμένα επισημαίνεται πως, η γνώση, η κλινική εφαρμογή και το ερευνητικό ενδιαφέρον για τις αμοιβαίες αλληλεπιδράσεις μεταξύ άσκησης και HF έχουν διαφορετικές φάσεις στην εξέλιξη της νόσου:
  • Πριν από την έναρξη της HF (παρελθόν): η άσκηση παρέχει προστατευτικό όφελος στην πρόληψη της HF (πρωτογενής πρόληψη).
  • Με το HF παρόν: Παρέχει οφέλη στο HF (δευτεροβάθμια πρόληψη).
  • Η πρόβλεψη του μέλλοντος σε ασθενείς με HF: θεωρείται, ως κύριο χαρακτηριστικό του HF, χρησιμοποιείται ως προγνωστικός παράγοντας.
Τονίζεται πως, η μελέτη παρέχει μια ολοκληρωμένη ανασκόπηση της επίδρασης της φυσικής κατάστασης και της σωματικής δραστηριότητας στον κίνδυνο, τη διαχείριση και την πρόγνωση που σχετίζεται με την ανάπτυξη HF.

Στα τελικά συμπεράσματα τονίζονται τα παρακάτω:
  1. Η άσκηση είναι ένα εργαλείο πρωτογενούς πρόληψης σε ασθενείς με HF (παρελθόν).
  2. Η άσκηση είναι μια θεραπεία για ασθενείς με HF (παρούσα).
  3. Η ικανότητα άσκησης είναι μια ισχυρή προγνωστική παράμετρος σε ασθενείς με HF (στο μέλλον).
Πηγή: Cattadori, G., Segurini, C., Picozzi, A., Padeletti, L., & Anzà, C. (2018). Exercise and heart failure: an update. ESC heart failure, 5(2), 222–232. https://doi.org/10.1002/ehf2.12225

Κείμενο: Ρηγάτος Σπύρος, BSc Nursing, RN, CPT, MSc candidate "Rehabilitation Sciences"

#inmedhealth
►Βρείτε μας στο Facebook: shorturl.at/aknuQ
►Βρείτε μας στο Instagram: shorturl.at/vC079
►Βρείτε μας στο Linkedin: shorturl.at/isY08
►Επικοινωνήστε μαζί μας στο inmedhealth.blogspot.gr@gmail.com

Βρείτε μας στο Youtube!
*Οι απόψεις των εθελοντών αρθρογράφων είναι απολύτως προσωπικές και δεν εκφράζουν απαραίτητα την άποψη του ιδιοκτήτη.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια