ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΦΕΪΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΥΪΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ | INMEDHEALTH

Οι επιδράσεις της πρόσληψης καφεΐνης κατά τη μυϊκή ενδυνάμωση

Ακολουθεί σύντομη παρουσίαση συστηματικής ανασκόπησης και μετα-ανάλυσης με θέμα τις επιδράσεις της καφεΐνης κατά τη μυική ενδυνάμωση

Αρχικά αναφέρεται πως, η καφεΐνη χρησιμοποιείται συνήθως ως εργογενικό βοήθημα, ενώ παράλληλα, η βιβλιογραφία σχετικά με τις επιπτώσεις της πρόσληψης καφεΐνης στη μυϊκή ενδυνάμωση είναι διφορούμενη. 

Τονίζεται πως, ο στόχος αυτής της συστηματικής αναθεώρησης και μετα-ανάλυσης ήταν η συγκέντρωση των αποτελεσμάτων μεμονωμένων μελετών σχετικά με τις επιπτώσεις της πρόσληψης καφεΐνης στη μυϊκή ενδυνάμωση.

Έπειτα αναφέρεται πως, πραγματοποιήθηκε έρευνα μέσω οκτώ βάσεων δεδομένων για την εύρεση μελετών σχετικά με τις επιδράσεις της καφεΐνης σε: (i) τη μέγιστη μυϊκή ισχύ που μετρήθηκε χρησιμοποιώντας 1 μέγιστη δοκιμή επανάληψης. και (ii) μυϊκή δύναμη που αξιολογείται με δοκιμές κάθετου άλματος. Συγκεκριμένα ανφέρεται πως, μετα-αναλύσεις τυποποιημένων μέσων διαφορών (SMD) μεταξύ των δοκιμών εικονικού φαρμάκου και καφεΐνης από μεμονωμένες μελέτες πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας το μοντέλο τυχαίων επιδράσεων.

Στα αποτελέσματα τονίζεται οτι, δέκα μελέτες για το αποτέλεσμα ισχύος και δέκα μελέτες για το αποτέλεσμα ισχύος πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης για τις μετα-αναλύσεις. Συγκεκριμένα επισημαίνεται πως, η πρόσληψη καφεΐνης βελτίωσε τόσο την ισχύ, ενώ παράλληλα, μια ανάλυση υποομάδας έδειξε ότι η καφεΐνη βελτιώνει σημαντικά το άνω μέρος του κορμού αλλά όχι το κάτω μέρος.

Τέλος ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο γεγονός πως, οι μετα-αναλύσεις έδειξαν σημαντικές εργογενείς επιδράσεις της πρόσληψης καφεΐνης στη μέγιστη μυϊκή ισχύ του άνω σώματος και της μυϊκής δύναμης.

Πηγή: Grgic, J., Trexler, E. T., Lazinica, B., & Pedisic, Z. (2018). Effects of caffeine intake on muscle strength and power: a systematic review and meta-analysis. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 15, 11. https://doi.org/10.1186/s12970-018-0216-0

Κείμενο: Ρηγάτος Σπύρος, BSc Nursing, RN, CPT, MSc candidate "Rehabilitation Sciences"

#inmedhealth
►Βρείτε μας στο Facebook: shorturl.at/aknuQ
►Βρείτε μας στο Instagram: shorturl.at/vC079
►Βρείτε μας στο Linkedin: shorturl.at/isY08
►Επικοινωνήστε μαζί μας στο inmedhealth.blogspot.gr@gmail.com


Βρείτε μας στο Youtube!
*Οι απόψεις των εθελοντών αρθρογράφων είναι απολύτως προσωπικές και δεν εκφράζουν απαραίτητα την άποψη του ιδιοκτήτη.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια