ΜΠΟΡΕΙ Η ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΟΡΤΙΖΟΛΗΣ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ; | INMEDHEALTH

Μπορεί η σωματική άσκηση να επηρεάσει τα επίπεδα κορτιζόλης στα άτομα με κατάθλιψη; 

Ακολουθεί μια σύντομη παρουσίαση ανασκόπησης που συνδέει την σωματική άσκηση με την αλλαγή των επιπέδων κορτιζόλης στα άτομα με κατάθλιψη. 

Αρχικά αναφέρεται πως, η καταθλιπτική διαταραχή (MDD) είναι μια διαδεδομένη ιατρική ασθένεια που συνδέεται με το χρόνιο στρες. 

Έπειτα γίνεται αναφορά πως, οι ασθενείς με MDD μπορούν να παρουσιάσουν ανισορροπία στα επίπεδα κορτιζόλης, τα οποία μπορούν να αποκατασταθούν με την άφεση των συμπτωμάτων. Επίσης αναφέρεται πως, η άσκηση έχει χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την προώθηση αλλαγών στα επίπεδα κορτιζόλης σε υγιή άτομα ,ενώ παράλληλα, είναι άγνωστο αν η άσκηση μπορεί να παράγει τα ίδια αποτελέσματα σε άτομα με MDD.

Τονίζεται πως, βασικός στόχος της ανασκόπησης ήταν η εύρεση των αλλαγών στα επίπεδα κορτιζόλης μετά από προπόνηση σε άτομα με MDD.

Η μέθοδος της ανασκόπησης που αναφέρεται πως χρησιμοποιήθηκε ήταν αρχικά η αναζήτηση στις βάσεις δεδομένων PubMed, SciELO, LILACS, ISI Web of Knowledge, Scopus και PsycInfo. Έπειτα αναφέρεται πως, διεξήχθη μετα-ανάλυση τυχαίων αποτελεσμάτων και υπολογίστηκε το μέγεθος εφέ τυποποιημένης μέσης διαφοράς (SMD). Τέλος, τονίζεται πως, οι αναλύσεις των δασικών και χωνευτικών οικοπέδων διεξήχθησαν χρησιμοποιώντας το λογισμικό Stata v.11.0.

Επιπλέον αναφέρεται πως, κατά την έρευνα ελήφθησαν 463 μελέτες, ενώ παράλληλα, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, συμπεριλήφθηκαν 5 άρθρα με 7 αναλύσεις. Ακόμα τονίζεται πως, ο τύπος άσκησης, η συχνότητα της άσκησης, η μέτρηση της κορτιζόλης και ο τύπος της ομάδας ελέγχου αναλύθηκαν. 

Αναλυτικά αναφέρεται πως, υπήρξε μείωση των επιπέδων κορτιζόλης, ενώ παράλληλα, η ανάλυση των υποομάδων αποκάλυψαν την επίδραση του τύπου (αερόβια άσκηση) και τη συχνότητα άσκησης (5 φορές την εβδομάδα) στη μείωση των επιπέδων κορτιζόλης. 

Ωστόσο τονίζεται πως, τα αποτελέσματα αυτά θα πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή λόγω του μικρού αριθμού μελετών και σημαντικής ετερογένειας μεταξύ τους.

Το τελικό συμπέρασμα της ανασκόπησης είναι πως, η σωματική άσκηση προωθεί τη μείωση των επιπέδων κορτιζόλης σε άτομα με MDD. Ωστόσο, αυτό το εύρημα μπορεί να επηρεαστεί από τον τύπο άσκησης, την εβδομαδιαία συχνότητα και τον τύπο της μέτρησης της κορτιζόλης.

Πηγή: Beserra, A., Kameda, P., Deslandes, A. C., Schuch, F. B., Laks, J., & Moraes, H. S. (2018). Can physical exercise modulate cortisol level in subjects with depression? A systematic review and meta-analysis. Trends in psychiatry and psychotherapy, 40(4), 360–368. https://doi.org/10.1590/2237-6089-2017-0155

Κείμενο: Ρηγάτος Σπύρος, BSc Nursing, RN, CPT, MSc candidate "Rehabilitation Sciences"

#inmedhealth
►Βρείτε μας στο Facebook: shorturl.at/aknuQ
►Βρείτε μας στο Linkedin: shorturl.at/isY08
►Επικοινωνήστε μαζί μας στο inmedhealth.blogspot.gr@gmail.com

Βρείτε μας στο Youtube!
*Οι απόψεις των εθελοντών αρθρογράφων είναι απολύτως προσωπικές και δεν εκφράζουν απαραίτητα την άποψη του ιδιοκτήτη.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια