Οι επιδράσεις της αερόβιας άσκησης και της άσκησης αντιστάσεων σε ενήλικες με ρευματοειδή αρθρίτιδα

 

Οι επιδράσεις της αερόβιας άσκησης και της άσκησης αντιστάσεων σε ενήλικες με ρευματοειδή αρθρίτιδα!


Όπως έχουμε αναφέρει και στα προηγούμενα άρθρα μας, τα οφέλη που προσφέρει η άσκηση είναι πολλαπλά, ευρέως γνωστά και λειτουργούν συμπληρωματικά για την πρόληψη - διαχείριση αλλά και αντιμετώπιση διαφόρων παθήσεων.


Η έρευνα που θα δούμε σήμερα κάνει αναφορά στην αξιολόγηση της επίδρασης μιας άσκησης μέτριας έως υψηλής έντασης, αερόβιας άσκησης αλλά και μέσω αντιστάσεων με καθοδήγηση από επαγγελματίες σε ηλικιωμένους ενήλικες με ρευματοειδή αρθρίτιδα (RA).


Οι ηλικιωμένοι (ηλικίας 65-75 ετών) με ρευματοειδή αρθρίτιδα πραγματοποίησαν 20 εβδομάδες άσκησης σε γυμναστήριο. Τονίζεται πως, οι αξιολογήσεις πραγματοποιήθηκαν κατά την έναρξη, στις 20 εβδομάδες και στους 12 μήνες. Επί των αποτελεσμάτων φάνηκε πως, η αερόβια ικανότητα αλλά και 3 από τις 4 πρόσθετες δοκιμές αντοχής που βασίζονται στις επιδόσεις βελτιώθηκαν σημαντικά σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Παράλληλα τονίζεται πως, στην ομάδα παρέμβασης, το 71% των ασθενών αξιολόγησαν την πρόοδο της υγεία τους ως πολύ βελτιωμένη σε σύγκριση με το 24% των ασθενών στην ομάδα ελέγχου. 


Στο τελικό συμπέρασμα της μελέτης αναφέρεται πως, η αερόβια άσκηση και η εκγύμναση αντιστάσεων βελτίωσε τη φυσική κατάσταση όσον αφορά την αερόβια ικανότητα, την αντοχή και τη δύναμη σε ηλικιωμένους ενήλικες με ρευματοειδή αρθρίτιδα.


Το 2023 είναι γεγονός και δεν υπάρχει τίποτα να σε κρατάει πίσω από την έναρξη σωματικής δραστηριότητας. Θυμήσου, "Κάθε κίνηση μετράει"! Κάνε σήμερα την αρχή! 


Πηγή: Lange, E., Kucharski, D., Svedlund, S., Svensson, K., Bertholds, G., Gjertsson, I., & Mannerkorpi, K. (2019). Effects of Aerobic and Resistance Exercise in Older Adults With Rheumatoid Arthritis: A 

Randomized Controlled Trial. Arthritis care & research, 71(1), 61–70. https://doi.org/10.1002/acr.23589


Κείμενο: Ρηγάτος Σπύρος, BSc Nursing, RN, CPT, MSc "Rehabilitation Sciences"#inmedhealth
►Βρείτε μας στο Facebook: shorturl.at/aknuQ
►Βρείτε μας στο Instagram: shorturl.at/vC079
►Βρείτε μας στο Linkedin: shorturl.at/isY08
►Επικοινωνήστε μαζί μας στο inmedhealth.gr@gmail.com

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια