Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ! | INMEDHEALTH

Η έννοια της αρτηριακής πίεσης!

Ακολουθεί σύντομη παρουσίαση ανασκόπησης με θέμα την "έννοια της αρτηριακής πίεσης"

Αρχικά αναφέρεται πως, η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης είναι ένα από τα πιο βασικά στοιχεία της διαχείρισης των ασθενών, ενώ παράλληλα, η αρτηριακή πίεση καθορίζεται από τον "όγκο" που εκτοξεύεται από την καρδιά στις αρτηρίες, την ελαστικότητα των τοιχωμάτων των αρτηριών και τον ρυθμό με τον οποίο ρέει το αίμα από τις αρτηρίες. 

Έπειτα τονίζεται πως, η ανασκόπηση θα δώσει έμφαση στη σημασία της κατανομής των αρτηριακών αντιστάσεων, της ελαστικότητας των τοιχωμάτων των μεγάλων αγγείων και των κρίσιμων πιέσεων κλεισίματος σε μικρές αρτηρίες. Συγκεκριμένα, η ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης συμβαίνει μέσω αλλαγών στην καρδιακή έξοδο και αλλαγών στην αγγειακή αντίσταση, αλλά αυτές οι δύο ελεγχόμενες μεταβλητές μπορεί μερικές φορές να βρίσκονται σε σύγκρουση.

Αναφορά γίνεται στο γεγονός πως, η μέση αρτηριακή πίεση καθορίζεται από την καρδιακή "έξοδο", τη συστηματική αγγειακή αντίσταση και από μια κρίσιμη πίεση κλεισίματος στο επίπεδο των αρτηρίων, ενώ παράλληλα, κάθε ένας από αυτούς τους παράγοντες ελέγχεται από μηχανισμούς που λειτουργούν σε επίπεδο ολόκληρου του οργανισμού, αλλά επίσης αλληλεπιδρούν με σημαντικούς τοπικούς ρυθμιστικούς μηχανισμούς. 

Συγκεκριμένα επισημαίνεται πως, η αρτηριακή πίεση παλμού φέρνει ένα άλλο σύνολο μεταβλητών που σχετίζονται με την ελαστικότητα του αορτικού τοιχώματος, τον όγκο του αίματος στην αορτή, την καρδιακή συχνότητα και την αναλογία του χρόνου σε συστολή και διαστόλη, ενώ παράλληλα, λόγω της πολυπλοκότητας αυτών των αλληλεπιδράσεων, δεν είναι δυνατόν να κάνουμε απλές προβλέψεις για την ανταπόκριση στις θεραπείες με αγγειοσυστολεία. 

Τονίζεται πως, αυτό γίνεται ακόμη πιο περίπλοκο όταν προστίθενται παθολογίες που μεταβάλλουν τη δυνατότητα των αγγείων να ανταποκριθούν ή επειδή υπάρχουν σταθερά εμπόδια στη ροή, ενώ παράλληλα, μόνο οι εμπειρικές μελέτες μπορούν να καθορίσουν την καλύτερη προσέγγιση για τη διαχείριση της υπότασης και της υπερ-σύντηξης. 

Τέλος αναφέρεται πως, πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτό που μετράει στους ιστούς είναι η ροή του αίματος και όχι η αρτηριακή πίεση και, ακόμη πιο σημαντικό, η αντιστοίχιση της ροής με τις μεταβολικές ανάγκες, ενώ παράλληλα, το σώμα το επιτυγχάνει μέσω πολλαπλών μηχανισμών ελέγχου της αντιστάθμισης και είναι πολύ απίθανο ένας μεμονωμένος θεραπευτικός παράγοντας να μπορεί να ταιριάξει με τους φυσικώς απαντώμενους μηχανισμούς ελέγχου.

Πηγή: Magder S. (2018). The meaning of blood pressure. Critical care (London, England), 22(1), 257. https://doi.org/10.1186/s13054-018-2171-1

Κείμενο: Ρηγάτος Σπύρος, Σύμβουλος Υγείας


#inmedhealth
►Βρείτε μας στο Facebook: shorturl.at/aknuQ
►Βρείτε μας στο Instagram: shorturl.at/vC079
►Βρείτε μας στο Linkedin: shorturl.at/isY08
►Επικοινωνήστε μαζί μας στο inmedhealth.blogspot.gr@gmail.com


Βρείτε μας στο Youtube!
*Οι απόψεις των εθελοντών αρθρογράφων είναι απολύτως προσωπικές και δεν εκφράζουν απαραίτητα την άποψη του ιδιοκτήτη.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια