ΑΜΕΑ: Η αφοπλιστική δύναμη της αποδοχής | InMedHealth


ΑΜΕΑ: Η αφοπλιστική δύναμη της αποδοχής

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.), στα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ) εντάσσονται τα άτομα εκείνα που λόγω φυσικής ή διανοητικής βλάβης, εμφανίζουν σοβαρή μειονεξία. Κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί διάφοροι ορισμοί σχετικά με την έννοια της αναπηρίας, οι οποίοι και μεταβάλλονται διαρκώς βασιζόμενοι σε διάφορους κλάδους, όπως αυτός της ιατρικής, της κοινωνιολογίας, της παιδαγωγικής κτλ. 

Η εξέταση του όρου από κοινωνιολογική σκοπιά, καταδεικνύει πως η ερμηνεία του ορίζεται από την εκάστοτε κοινωνία και τις αναπαραστάσεις που δημιουργούνται σε αυτήν σχετικά με τα ανάπηρα άτομα. Αναλυτικότερα, η θέσπιση του «αρτιμελούς» ατόμου ως προτύπου στα πλαίσια της κοινωνίας, οδηγεί σε ελλιπείς και περιορισμένης πρόσβασης υποδομές για τα ΑμΕΑ, δημιουργώντας παράλληλα αρνητικές στάσεις και αντιλήψεις για τα άτομα αυτά που αποκλίνουν από τα «φυσιολογικά» για την κοινωνία πρότυπα.

Αν λοιπόν οι αντιλήψεις της κοινωνίας για την αναπηρία είναι μείζονος σημασίας για την ερμηνεία του όρου, πόσο σημαντική θεωρείται τελικά η αποδοχή; 

Η αποδοχή ενός ανθρώπου, ο οποίος διαφέρει από εμάς, και η αντιμετώπισή του ως ισότιμου ατόμου, στηρίζεται σε κάποιους βασικούς παράγοντες, όπως οι οικογενειακές συνθήκες και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ερεθίσματα. Η σημασία της αποδοχής είναι αδιαμφισβήτητος παράγοντας για την πλήρη ένταξη των ΑμΕΑ στην κοινωνία και πρέπει να χαρακτηρίζεται από θετική αλληλεπίδραση, κοινό ενδιαφέρον, σταθερότητα και διάρκεια. 

Τα άτομα με ειδικές ανάγκες συνυπάρχουν στην κοινωνία με τους αρτιμελείς συνανθρώπους τους, σε ορισμένες περιπτώσεις ήδη από την σχολική ηλικία. Ωστόσο η συνύπαρξη δεν συνεπάγεται απαραίτητα την ένταξη. 

Πώς μπορούμε να τροποποιήσουμε τις κοινωνικές αναπαραστάσεις;

Η καλλιέργεια της ενσυναισθητικής κατανόησης στα παιδιά, ήδη από μικρή ηλικία, για τους συνομήλικούς τους με ή χωρίς αναπηρίες θεωρείται βασικό εργαλείο για την διαμόρφωση μιας πιο ευνοϊκής κοινωνίας για τους συνανθρώπους μας με αναπηρίες. Ο ρόλος της οικογένειας και του σχολείου είναι καθοριστικής σημασίας, προκειμένου τα παιδιά να αντιμετωπίζουν ισότιμα τους συμμαθητές τους με ειδικές ανάγκες, κατανοώντας τις δυσκολίες που τυχόν αντιμετωπίζουν, αντιλαμβανόμενοι μακροπρόθεσμα τις ελλείψεις της κοινωνίας για τα άτομα αυτά.  

Ως γονείς: 

Διαβάζουμε παραμύθια:

Η ανάγνωση παραμυθιών αναπτύσσει  σε μεγάλο βαθμό την συναισθηματική νοημοσύνη των παιδιών. Στην ελληνική παιδική λογοτεχνία έχουν γραφτεί αρκετά παραμύθια που αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα στα άτομα με αναπηρία, σκιαγραφώντας τις δυσκολίες και τα εμπόδια που συναντούν στην καθημερινότητά τους στα πλαίσια της κοινωνίας όπως είναι διαμορφωμένη. 

Προτάσεις: 

• Ανδρικόπουλος Νικόλας / Δυο παπούτσια με καρότσι, Ελληνικά Γράμματα, Κινητική Αναπηρία. 

• Σταματοπούλου Ιωάννα/ Μόζα η γάτα. Η μάγισσα Αμπουλίνα, Κέδρος και Μόζα η γάτα. Μια μαγική νύχτα, Κέδρος.

• Καραγιάννη, Μ. (2004) / Ερυθρούλης, το κόκκινο αστέρι (2ηεκδ.). Αθήνα: Διάπλαση. 

• Αυτζής, Μ. (2004). Θέλω μόνο να παίξω μαζί σου. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

• Πουλάκης, Π. (2006). Ο Αυτός. Αθήνα: Κάστωρ. 

• Φραγκιά, Μ. (2007). Ο Δαχτυλοκούτσικος. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

• Γκρέκου, Γ. (2004). Ο Φοίβος … και ο άλλος Φοίβος. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

• Βαρελλά, Α. (1998). Τα παπουτσάκια που λένε παραμύθια. Αθήνα: Άγκυρα. 

Παρακολουθούμε αθλητικούς αγώνες:

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες ομάδες με ΑμΕΑ συμμετέχουν ενεργά,  καταρρίπτοντας τα στερεότυπα και στον χώρο του αθλητισμού. Περνάμε λοιπόν εποικοδομητικό χρόνο με τα παιδιά παρακολουθώντας τέτοιους αγώνες, βοηθώντας τα να αντιληφθούν ότι τα άτομα με αναπηρίες όχι μόνο δεν υστερούν, αλλά είναι αυτονόητο να αντιμετωπίζονται ως ίσα.  

Ταινίες:

Στο Διαδίκτυο είναι διαθέσιμες πολλές ταινίες μικρού μήκους οι οποίες προβάλλουν ήρωες με ειδικές ανάγκες, τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν και την σημασία της αποδοχής της διαφορετικότητάς τους. 

Προτάσεις: 

• O Νικόλας ένα «αλλιώτικο» αγόρι και η Μαρία γίνονται φίλοι: https://www.youtube.com/watch?v=1lEre31n2iY 

• Το δώρο - CGI Awarded short film (2014): https://www.youtube.com/watch?v=3XA0bB79oGc 

• Ian | Corto Animado | Fundación Ian: https://www.youtube.com/watch?v=OHma93eZiBY&t=170s 

Βόλτες: 

Πηγαίνουμε βόλτες στην πόλη και επιθεωρούμε τα κτίρια και τις δομές μαζί με τα παιδιά. Η δραστηριότητα αυτή αποδεικνύεται ιδιαίτερα ευχάριστη για τα παιδιά και τα βοηθά να αντιληφθούν διαισθητικά τις ελλείψεις της κοινωνίας απέναντι στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Παράλληλα δημιουργείται μια αίσθηση υπευθυνότητας, κατανοώντας πόσο σημαντικές είναι για παράδειγμα οι ράμπες σε εισόδους κτιρίων για την πρόσβαση ατόμων με αναπηρικά αμαξίδια, οι θέσεις πάρκινγκ για άτομα με ειδικές ανάγκες, οι πλάκες πεζοδρομίου για άτομα με τύφλωση ή προβλήματα όρασης κτλ. 

Μπαίνω στη θέση σου:

Προκαλούμε τα παιδιά σε δραστηριότητες της καθημερινότητάς τους όπως η ζωγραφική, η βάδιση ή η πρόσληψη τροφής, θέτοντας ως όρο κάποιο μέλος του σώματος μας ή κάποια αίσθηση όπως η όραση να μην συμμετέχει στην διαδικασία. Έτσι ζωγραφίζουμε με το στόμα  ή δένοντας τα μάτια μας, τρώμε χωρίς το ένα από τα 2 χέρια και περπατάμε με το ένα πόδι. Η δραστηριότητα αυτή καλλιεργεί την ενσυναισθητική κατανόηση στα παιδιά βάζοντάς τα στη θέση των ατόμων με ειδικές ανάγκες.   

Καταλήγοντας, η πλήρης ένταξη και ισότιμη αντιμετώπιση των ατόμων με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες αποτελεί μια διαδικασία που βασίζεται στα μέλη που απαρτίζουν την εκάστοτε κοινωνία και τα πρότυπα που τους δημιουργούνται. Ας αποδεχτούμε λοιπόν ξεπερνώντας τα στερεότυπα και δημιουργώντας μια καλύτερη κοινωνία για όλους. 

Πηγές:

•http://eureka.teithe.gr/jspui/bitstream/123456789/8631/4/Lemani_Despoina.pdf 

•http://ikee.lib.auth.gr/record/109090/files/gri-2008-1866.pdf 

•https://www.ucy.ac.cy/psifides-gnosis/documents/psifides-gnosis/NeaEkdilwseisAnakoinwseis/ListaParamithiwnGiaDiaforetikotita.pdf 

Κείμενο: Χρυσάνθη Σολωμού, Σπουδάστρια Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας.

►Βρείτε μας στο Facebook: shorturl.at/aknuQ
►Βρείτε μας στο Instagram: shorturl.at/vC079
►Βρείτε μας στο Linkedin: shorturl.at/isY08
►Επικοινωνήστε μαζί μας στο inmedhealth.blogspot.gr@gmail.com

Βρείτε μας στο Youtube!

*Οι απόψεις των εθελοντών αρθρογράφων είναι απολύτως προσωπικές και δεν εκφράζουν απαραίτητα την άποψη του ιδιοκτήτη.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια