Συνεκπαίδευση: Ένα σχολείο για όλα τα παιδιά | InMedHealth

 

Συνεκπαίδευση: Ένα σχολείο για όλα τα παιδιά

 Η συνεκπαίδευση ή αλλιώς συμπερίληψη, αποτελεί μια εκπαιδευτική μέθοδο κατά την οποία μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και νευροτυπικοί μαθητές, χωρίς μαθησιακές δυσκολίες ή αναπηρίες, συνεκπαιδεύονται μαζί σε κοινό σχολείο. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα όλοι οι μαθητές εκπαιδεύονται σε κοινή τάξη. Η έννοια της συνεκπαίδευσης δηλαδή, ‘ξεπερνά’ την έννοια της ένταξης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σχολικό σύνολο και αποσκοπεί στην ενσωμάτωση και ανάδειξη της διαφορετικότητας του κάθε παιδιού.

Αξιοσημείωτο είναι πως η έννοια της συνεκπαίδευσης δεν περιορίζεται μόνο στην μαθησιακή εξέλιξη των παιδιών, αλλά και στην κοινωνική έχοντας ως βάση της τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Ποια είναι τα οφέλη της συνεκπαίδευσης;

• Ποικιλομορφία. Η συνύπαρξη παιδιών τυπικής ανάπτυξης και παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες δημιουργεί ερεθίσματα για προβληματισμούς στα παιδιά, τα οποία έμμεσα μαθαίνουν να συνυπάρχουν με τους συνομήλικους τους και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Έτσι, μειώνεται ο αποκλεισμός συγκεκριμένων ομάδων παιδιών στο σχολείο, αλλά και κατ’ ακολουθία στην κοινωνία.   

• Αποδοχή. Η συνύπαρξη των παιδιών, το κοινό παιχνίδι, η κοινή διδασκαλία αναπόφευκτα οδηγούν στην κατανόηση και εν τέλει στην  αποδοχή των διαφορετικών χαρακτηριστικών κάθε παιδιού. 

• Αλληλοσεβασμός και Κατανόηση. Όταν μαθητές με διαφορετικά χαρακτηριστικά και ιδιαίτερες ανάγκες, συνεκπαιδεύονται, μέσω της συμμετοχής τους στην από κοινού διδασκαλία, παρατηρούν, μαθαίνουν, κατανοούν, αποδέχονται και σέβονται την διαφορετικότητα των συμμαθητών τους. 

• Τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα. Η συνεκπαίδευση οδηγεί με την σειρά της στην διαφοροποιημένη διδασκαλία και την εναλλακτική μάθηση, με αποτέλεσμα ο κάθε μαθητής να προσαρμόζεται κάθε φορά στην διδασκαλία και να επιλέγει τον τρόπο που του ταιριάζει με βάση τις ανάγκες και το μαθησιακό του προφίλ.  

• Ισότητα. Μέσω της συνεκπαίδευσης αναδεικνύεται η καθοριστική αξία της ισότητας. Έτσι, γίνεται αντιληπτό στα παιδιά ότι ο καθένας έχει τις δικές του ιδιαίτερες ικανότητες και το μόνο που χρειάζεται είναι οι κατάλληλες συνθήκες για να τις αναδείξει και να τις αξιοποιήσει. 

« Ένα σχολείο για όλα τα παιδιά » 

Ένα σχολείο για όλα τα παιδιά σημαίνει ένα σχολείο για κάθε μαθητή με τις δικές του ιδιαίτερες ανάγκες και δυνατότητες. Εστιάζοντας λοιπόν στα αναμφίβολα οφέλη της συνεκπαίδευσης, η δημιουργία ενός σχολείου για όλους , με τις απαραίτητες υποδομές και ειδικά καταρτισμένους εκπαιδευτικούς ικανούς να παρέχουν την κατάλληλη υποστήριξη, κρίνεται κάτι παραπάνω από αναγκαία. Γιατί συνεκπαίδευση σημαίνει διαφορετικότητα, αποδοχή, κατανόηση, αλληλοσεβασμός, ισότητα…   

Βιβλιογραφία

• Στράτη Π., Η συμπερίληψη παιδιών με τυπική & μη τυπική ανάπτυξη, 

• Κωφίδου Χ., Η Ενιαία Εκπαίδευση ως Θέμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικής Δικαιοσύνης 

• Καϊμάρα Π. & Οικονόμου Α., Συνεκπαίδευση και ίδρυση νέων

σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Γιατί;, Τόμος Α΄ 

Κείμενο: Χρυσάνθη Σολωμού, Απόφοιτη επιστημών της εκπαίδευσης και κοινωνικής εργασίας.


►Βρείτε μας στο Facebook: shorturl.at/aknuQ

►Βρείτε μας στο Instagram: shorturl.at/vC079

►Βρείτε μας στο Linkedin: shorturl.at/isY08

►Επικοινωνήστε μαζί μας στο inmedhealth.gr@gmail.com

*Οι απόψεις των εθελοντών αρθρογράφων είναι απολύτως προσωπικές και δεν εκφράζουν απαραίτητα την άποψη του ιδιοκτήτη.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια