Διαφοροποιημένη Διδασκαλία: Η δικλίδα της αποτελεσματικής μάθησης | InMedHealth


Διαφοροποιημένη Διδασκαλία: Η δικλίδα της αποτελεσματικής μάθησης 

Είναι γεγονός πως το κάθε παιδί διαφέρει από τους συνομηλίκους του ως προς τον τρόπο που μαθαίνει, όπως ακριβώς διαφέρει και ως προς τον τρόπο που διασκεδάζει, επιλέγει να περάσει τον ελεύθερο χρόνο του, ως προς τον χαρακτήρα και τα ενδιαφέροντά του. Βασικό στοιχείο λοιπόν μιας σχολικής τάξης είναι η ανομοιογένεια. Για το λόγο αυτό δικλίδα για την αποτελεσματική μάθηση κάθε σχολικής τάξης, αποτελεί η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. 

Τι είναι η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία; 

Η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία αποτελεί έναν καινοτόμο τρόπο διδασκαλίας και μάθησης, που βασίζεται στην παραδοχή ότι οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα όταν οι δάσκαλοί τους λαμβάνουν υπόψιν τους τις διαφορές τους στα επίπεδα ετοιμότητας, τα ενδιαφέροντά τους και τα μαθησιακά τους προφίλ (Tomlinson, 2005). 

Η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία προσανατολίζεται στις ανάγκες των μαθητών, τροποποιώντας ποιοτικά τις σχολικές δραστηριότητες και αξιοποιώντας ποικίλα μέσα, όπως τα βίντεο, η μουσική, οι εικόνες και διαφόρων ειδών υλικά. Βασικός της στόχος θεωρείται η πλήρης αξιοποίηση κάθε ικανότητας που διαθέτει ένας μαθητής, μέσω της συνεργασίας, της υποστήριξης και της συνεχούς αξιολόγησης. Πρόκειται μάλιστα για μια διαδικασία αντανακλαστική, εφόσον επηρεάζεται άμεσα από τις αντιδράσεις των μαθητών κατά την εκπαιδευτική διαδικασία και πολλές φορές με βάση αυτές αναδιαμορφώνεται. 

Ποια είναι τα οφέλη της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας; 

Όπως προαναφέρθηκε η διαφοροποιημένη διδασκαλία βασίζεται στην ανομοιογένεια των μαθητών. Έτσι, δημιουργεί εναλλακτικούς τρόπους μάθησης που πηγάζουν από τις διαφορές των παιδιών. Υπό το πρίσμα αυτό: 

• Εξαλείφονται οι ανισότητες. Σε μια ανομοιογενή τάξη, ο κάθε μαθητής μαθαίνει με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο και του παρέχονται ευκαιρίες μάθησης ανάλογες με τις δυνατότητές του και το μαθησιακό του προφίλ. Έτσι δεν υπάρχει καλός και κακός μαθητής, υπάρχουν μαθητές που μαθαίνουν με διαφορετικούς τρόπους αλλά εξίσου καλά.  

• Ίσες ευκαιρίες μάθησης. Η μάθηση παρέχεται στους μαθητές με ποικίλους τρόπους , δίνοντας τους διάφορα ερεθίσματα σχετικά με το αντικείμενο που διδάσκεται. Έτσι, ο κάθε μαθητής αξιοποιεί τον τρόπο που του ταιριάζει και τον βοηθά να αποδώσει καλύτερα. 

• Οι επιδόσεις μεγιστοποιούνται! Όταν ένα παιδί διδάσκεται κάτι με βάση τα προσωπικά του ενδιαφέρονται και ‘’επιλέγει’’ τον τρόπο που το βοηθά να κατανοεί αποτελεσματικότερα, εν τέλει μαθαίνει καλύτερα και εφαρμόζει την μάθηση πιο ποιοτικά. 

Συμπερασματικά, η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία στοχεύει στην μεγιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, λαμβάνοντας υπόψιν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες κάθε μαθητή. Όσον αφορά τα οφέλη της, θα λέγαμε ότι όχι μόνο είναι πολλαπλά μα και αναμφισβήτητα. Η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία λοιπόν δεν αποτελεί μονάχα απλά μια μέθοδο διδασκαλίας, αλλά επιτακτική ανάγκη για κάθε τάξη που έτσι κι αλλιώς διαμορφώνεται από τόσο διαφορετικούς μεταξύ τους μαθητές.  

Βιβλιογραφία 

• Carol Ann Tomlinson, How to differentiate instruction in mixed-ability classrooms 

• Ιωάννης Φύκαρης, Διδακτικές εφαρμογές διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην πρώτη σχολική ηλικία 

• Νικόλαος Χολέβας, Δημήτριος Αλεξόπουλος, Νικόλαος Αναστασόπουλος, Διαφοροποιημένη διδασκαλία και αξιολόγηση: Ενδεικτικό σχέδιο στο μάθημα της Γλώσσας του Δημοτικού Σχολείου

Κείμενο: Χρυσάνθη Σολωμού, Απόφοιτη επιστημών της εκπαίδευσης και κοινωνικής εργασίας.


►Βρείτε μας στο Facebook: shorturl.at/aknuQ

►Βρείτε μας στο Instagram: shorturl.at/vC079

►Βρείτε μας στο Linkedin: shorturl.at/isY08

►Επικοινωνήστε μαζί μας στο inmedhealth.gr@gmail.com

*Οι απόψεις των εθελοντών αρθρογράφων είναι απολύτως προσωπικές και δεν εκφράζουν απαραίτητα την άποψη του ιδιοκτήτη.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια