Επαγγελματική Κατάρτιση σε Εναλλακτικά Συστήματα Επικοινωνίας και Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις για Άτομα με Διαταραχές στο Φάσμα του Αυτισμού | InMedHealth


Επαγγελματική Κατάρτιση σε Εναλλακτικά Συστήματα Επικοινωνίας και Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις για Άτομα με Διαταραχές στο Φάσμα του Αυτισμού

Σκοπός του έργου TRAIN-ASD είναι η κατάρτιση, η εκπαίδευση και η εξοικείωση των επαγγελματιών σε εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας για την υποστήριξη παιδιών και ατόμων με αυτισμό.

Το έργο Train-ASD απευθύνεται σε:

Εκπαιδευτικούς στον τομέα του αυτισμού που έχουν διοριστεί πρόσφατα ή  είναι ανέργοι.
Εκπαιδευτικούς με επαγγελματική εμπειρία.
Εκπαιδευτικούς που υποστηρίζουν παιδιά με αυτισμό ή άλλες δυσκολίες επικοινωνίας στα γενικά σχολεία.
Άλλους επαγγελματίες, όπως λογοθεραπευτές, ψυχολόγοι, εργοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί.

Στόχος του έργου Train-ASD είναι οι εκπαιδευόμενοι να:

Αναπτύξουν δεξιότητες σχετικά με τη συστηματική παρακολούθηση των παιδιών και των ατόμων με αυτισμό.
Καταρτιστούν σε εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας (PECS, TEACCH, Makaton).
Να συνεισφέρουν στο Εθνικό Πρόγραμμα Σπουδών.
Να υποστηρίζουν τους γονείς και να αναπτύσσουν τη συνεργασία μαζί τους.

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

• Σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές για τη συστηματική παρατήρηση και αξιολόγηση των παιδιών στο φάσμα του αυτισμού.

• Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) που προσφέρει υψηλής ποιότητας κατάρτιση και συνεργατική μάθηση μέσω κοινωνικής αλληλεπίδρασης για την ανάπτυξη κινήτρων και την προώθηση της βιωσιμότητας.

• E-Learning μαθήματα και ψηφιακές τεχνολογίες που θα φέρουν κοντά τις εξ αποστάσεως πρακτικές και την δια ζώσης εκπαίδευση. 

• Έγκυρη αξιολόγηση της κατανόησης και της ανάπτυξης των ικανοτήτων των εκπαιδευομένων

Ενημερωθείτε σήμερα εδώ

#inmedhealth

►Βρείτε μας στο Facebook: shorturl.at/aknuQ
►Βρείτε μας στο Instagram: shorturl.at/vC079
►Βρείτε μας στο Linkedin: shorturl.at/isY08
►Επικοινωνήστε μαζί μας στο inmedhealth.gr@gmail.com

*Τα δικαιώματα της εικόνας, του υλικού και της διεξαγωγής του εκπαιδευτικού προγράμματος ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς του

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια