Η μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό | InMedHealth


Η μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό

Η μετάβαση είναι μια διαδικασία μετακίνησης από ένα στάδιο ή μια κατάσταση, σε ένα επόμενο στάδιο ή κατάσταση. Η μετάβαση των παιδιών από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο θεωρείται  μία από τις πιο κρίσιμες περιόδους της παιδικής ηλικίας. Πρόκειται για μια  περίπλοκη διαδικασία αλλαγής που επηρεάζει τα παιδιά και τις οικογένειες τους, καθώς καλούνται να προσαρμοστούν  σε νέο περιβάλλον, νέους ρόλους, και προσδοκίες. 

Για να είναι επιτυχής η μετάβαση, χρειάζεται να υπάρχει συνεργασία μεταξύ οικογένειας και σχολείου. Είναι σημαντική η εδραίωση μιας καλής σχέσης μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών, η οποία θα διακατέχεται από αμοιβαίο σεβασμό, ειλικρίνεια και εμπιστοσύνη. Μια καλή και συνηθισμένη πρακτική είναι η πραγματοποίηση ενημερωτικών συναντήσεων στο δημοτικό σχολείο, στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Σε τέτοιες συναντήσεις δίνεται η ευκαιρία να συζητηθούν πρακτικά ζητήματα αλλά και να ακουστούν τυχόν προβληματισμοί των γονέων. 

Οι κοινές συναντήσεις δασκάλων νηπιαγωγείου και δασκάλων δημοτικού σχολείου με γονείς, είναι εξίσου  εξαιρετικά  χρήσιμες πριν από την έναρξη του σχολικού έτους. Επιπλέον η προώθηση φυλλαδίων που περιγράφουν τι θα μπορούσαν να κάνουν οι γονείς για να προετοιμάσουν τα παιδιά τους για το σχολείο, σε συνδυασμό με τις συναντήσεις, είναι ιδιαίτερα βοηθητικές ενέργειες για την ομαλή μετάβαση του παιδιού στο δημοτικό. Προτείνεται ακόμη, η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ δασκάλων και γονέων για την καλύτερη δυνατή συνεργασία τους. Στη χώρα μας αυτή η πρακτική δεν φαίνεται να εφαρμόζεται ιδιαίτερα, καθώς οι εκπαιδευτικοί προτιμούν την δια ζώσης επικοινωνία. 

Ωστόσο η τηλεφωνική επικοινωνία είναι αρκετά αποτελεσματική σε κάποιες περιπτώσεις. Συγκεκριμένα, είναι μια καλή λύση για τους γονείς που εργάζονται αρκετά και δεν έχουν χρόνο να παρευρεθούν δια ζώσης σε κάποια συνάντηση. Ακόμη, φαίνεται οι γονείς να είναι περισσότερο πρόθυμοι  να συνεργαστούν με τον δάσκαλο, αν προκύψει κάποιο πρόβλημα με το παιδί, όταν προϋπάρχει έστω τηλεφωνική επικοινωνία  από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Η ανταλλαγή πληροφοριών είναι απαραίτητη σε κάθε περίπτωση, καθώς επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν γνώσεις από τις οικογένειες που θα τους βοηθήσουν να υποστηρίξουν τους μαθητές ξεχωριστά.

Πώς μπορούν να συμβάλουν οι γονείς στην ομαλή μετάβαση;

Οι γονείς βιώνουν μια αλλαγή στους ρόλους και τις προσδοκίες τους όταν τα παιδιά τους μετακινούνται από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο. Χρειάζεται να προετοιμάσουν το παιδί για την αλλαγή που θα επέλθει. Η προετοιμασία μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Η συζήτηση για το νέο σχολικό περιβάλλον, η επίσκεψη στο νέο σχολείο ή στο προαύλιο, η παρότρυνση του παιδιού για ερωτήσεις σχετικά  με το νέο σχολείο, είναι ιδιαίτερα χρήσιμες. Αναλυτικότερα, το παιδί πρέπει να γνωρίζει ότι θα έχει διάφορα μαθήματα, περισσότερους συμμαθητές, θα έχει διαλείμματα στα οποία, οφείλει να προλαβαίνει να φάει και να πάει τουαλέτα. 

Είναι σημαντικό δηλαδή να καταλάβει ότι θα ακολουθεί ένα δομημένο πρόγραμμα και θα πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτό σταδιακά. Αρκετοί εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι οι γονείς πρέπει να προσφέρουν μαθησιακές εμπειρίες στο σπίτι, διαβάζοντας βιβλία και παίζοντας εκπαιδευτικά παιχνίδια. Αξιοσημείωτο βέβαια να αναφερθεί είναι και η στάση των γονέων απέναντι στο παιδί. Οφείλουν να είναι διαθέσιμοι για συζήτηση, να ακούν το παιδί, να του δίνουν χώρο να μιλήσει για τα συναισθήματα του σχετικά με την μετάβαση στο νέο σχολείο. Παράλληλα είναι απαραίτητο, οι γονείς να είναι προσεκτικοί και να μην φορτώνουν το παιδί με δικές τους ανησυχίες και άγχος, όσον αφορά την διαδικασία της μετάβασης.

Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι  και η παρέμβαση των δασκάλων του νηπιαγωγείου και του δημοτικού κατά τη μεταβατική περίοδο. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι ζωτικής σημασίας για τη μείωση ή την εξάλειψη του άγχους της προσαρμογής. Η δημιουργία ενός φιλικού κλίματος στην τάξη από τον εκπαιδευτικό του δημοτικού σχολείου, που προωθεί την αποδοχή και την εμπιστοσύνη, συμβάλλει ουσιαστικά στην διαδικασία μιας ομαλούς μετάβασης.

Κλείνοντας, είναι απαραίτητο να αναφερθεί, πως η διαδικασία της μετάβασης είναι μια δυναμική διαδικασία η οποία απαιτεί υπομονή και επιμονή, και πως κάθε παιδί έχει τον δικό του ξεχωριστό τρόπο να προσαρμόζεται σε νέες καταστάσεις.

Πηγή:

Besi, M., & Sakellariou, M. (2019). Teachers' Views on the Participation of Parents in the Transition of their Children from Kindergarten to Primary School. Behavioral sciences (Basel, Switzerland), 9(12), 124. https://doi.org/10.3390/bs9120124

Κείμενο: Διαμαντοπούλου Κατερίνα, Ψυχολόγος

#inmedhealth

►Βρείτε μας στο Facebook: shorturl.at/aknuQ

►Βρείτε μας στο Instagram: shorturl.at/vC079

►Βρείτε μας στο Linkedin: shorturl.at/isY08

►Επικοινωνήστε μαζί μας στο inmedhealth.gr@gmail.com


*Οι απόψεις των εθελοντών αρθρογράφων είναι απολύτως προσωπικές και δεν εκφράζουν απαραίτητα την άποψη του ιδιοκτήτη.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια