Π.Μ.Σ «Επιστήμες Αποκατάστασης – Rehabilitation Sciences του Πανεπιστημίου Πατρών


Έναρξη αιτήσεων για το Π.Μ.Σ «Επιστήμες Αποκατάστασης – Rehabilitation Sciences του Πανεπιστημίου Πατρών

Τα Τμήματα Λογοθεραπείας, Νοσηλευτικής και Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών, συνδιοργανώνουν και λειτουργούν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Επιστήμες Αποκατάστασης – Rehabilitation Sciences», με κατευθύνσεις στη Λογοθεραπεία, στη Νοσηλευτική και στη Φυσιοθεραπεία. 

Αντικείμενο του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ. αποτελεί η προσφορά εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου σε πτυχιούχους επιστημών υγείας, ώστε αυτοί να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο και να διευρύνουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους στην αποκατάσταση των ασθενών. Οι θεματικές ενότητες του αντικειμένου του μεταπτυχιακού προγράμματος αναφέρονται στην πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση, ενώ διακρίνονται σε τρεις επιμέρους κατευθύνσεις: στη Λογοθεραπεία, στη Νοσηλευτική και στη Φυσικοθεραπεία

Τo παρόν Δ.Π.Μ.Σ. ολοκληρώνεται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Στα μαθήματα περιλαμβάνεται θεωρητική διδασκαλία και κλινική άσκηση σε Μονάδες Αποκατάστασης ή άλλους φορείς κλινικής εφαρμογής των μεθόδων αποκατάστασης. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική ή η αγγλική.

Τα μαθήματα του κάθε εξαμήνου αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές μονάδες (ECTS). Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία, η οποία εκπονείται κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών, αντιστοιχεί επίσης σε 30 ECTS. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) απαιτούνται συνολικά 90 ECTS.

Αντικείμενο του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ. αποτελεί η προσφορά εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου σε πτυχιούχουςεπιστημών υγείας, ώστε αυτοί να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο και να διευρύνουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους στην αποκατάσταση των ασθενών. Στο αντικείμενο αυτό θα εμπεριέχεται η αναζήτηση και παροχή επιστημονικά τεκμηριωμένων γνώσεων στην αποκατάσταση ασθενών, καθώς και η έρευνα για την παραγωγή και αξιοποίηση προηγμένων θεωρητικών γνώσεων, την ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών, τεχνικών και κλινικών εφαρμογών στον επιστημονικό χώρο της Αποκατάστασης.

Η έμφαση δίδεται στην πρόληψη, βελτίωση ως και πλήρη αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών και των επακόλουθων διαταραχών στον ανθρώπινο οργανισμό.

Σκοποί του προγράμματος είναι:


1.Η προσφορά εξειδικευμένων και επιστημονικά τεκμηριωμένων γνώσεων στους μελλοντικούς επαγγελματίες επιστημών υγείας σχετικά με τις σύγχρονες εξελίξεις στην αποκατάσταση των ασθενών.

2.Η ανάπτυξη δεξιοτήτων αναζήτησης και αξιολόγησης της παρεχόμενης πληροφορίας στα επιμέρους αντικείμενα υγείας.

3.Η διεπιστημονική εκπαίδευση επιστημόνων υγείας στο σχεδιασμό και υλοποίηση της έρευνας στις προηγμένες τεχνικές αποκατάστασης και στην προαγωγή της υγείας του ατόμου καθώς και της ασφάλειας του κατά την υλοποίησή τους.

4.Η τελική απόδοση στο ευρύτερο υγειονομικό σύστημα της χώρας επιστημόνων υγείας με τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό και δημόσιο κλινικό τομέα, καθώς και στον ακαδημαϊκό τομέα, ως εξειδικευμένων επιστημόνων αποκατάστασης.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:


Α΄ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα – Γενικής Κατεύθυνσης

Μεθοδολογία Έρευνας στις Επιστήμες Υγείας και Συγγραφή επιστημονικής εργασίας (8 ECTS)
Διεπιστημονική Προσέγγιση στις Επιστήμες Αποκατάστασης (7 ECTS)
Βιοστατιστική (7 ECTS)
Ειδίκευση Λογοθεραπείας – Υποχρεωτικά Μαθήματα

Προηγμένα κλινικά θέματα λογοθεραπείας (8 ECTS)
Ειδίκευση Νοσηλευτικής – Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Αποκατάσταση (8 ECTS)
Ειδίκευση Φυσικοθεραπείας – Υποχρεωτικά Μαθήματα

Προηγμένα Θέματα Φυσικοθεραπευτικής Αποκατάστασης (8 ECTS)
Σύνολο Α΄ εξαμήνου (30 ECTS)

Β΄ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα – Γενικής Κατεύθυνσης

Τεκμηριωμένη κλινική πρακτική (12 ECTS)
Ειδίκευση Λογοθεραπεία – κατά επιλογήν υποχρεωτικά (επιλογή 3 μαθημάτων)

Νευρογενείς Διαταραχές Ομιλίας (6 ECTS)
Νευρογενείς Διαταραχές Λόγου και Επικοινωνίας (6 ECTS)
Διαταραχές Φωνής (6 ECTS)
Διαταραχές Κατάποσης (Δυσφαγία) (6 ECTS) 
Λόγος και νόηση (6 ECTS)
Νέες τεχνολογίες στη λογοθεραπεία (6 ECTS)
Σύνολο 18 ECTS

 Ειδίκευση Νοσηλευτική – Υποχρεωτικά Μαθήματα

Αποκατάσταση Χρόνιων Νοσημάτων (3 ECTS)
Ζητήματα Ηθικής και Δεοντολογίας στις Επιστήμες Αποκατάστασης (4 ECTS)
Διοίκηση και Οργάνωση Μονάδας Αποκατάστασης (3 ECTS)
Ολοκληρωμένη Φροντίδα Υγείας: εστίαση στη ΠΦΥ και ομάδα υγείας (4 ECTS)
Διαχείριση χρόνιου πόνου (4 ECTS)
Σύνολο 18 ECTS

Ειδίκευση Φυσικοθεραπείας – Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κλινική Διαχείριση Σπονδυλικής Στήλης (8 ECTS​​​​​​​)
Νευροαποκατάσταση (5 ECTS​​​​​​​)
Ειδικά Θέματα Φυσικοθεραπευτικής Αποκατάστασης (5 ECTS​​​​​​​)
Σύνολο 18 ECTS

Σύνολο Β΄ εξαμήνου 30 ECTS

Γ΄ Εξάμηνο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)
Γενικό Σύνολο 90 ECTS

Διεύθυνση: Δ.Π.Μ.Σ. “ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ”, Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας, Τμήμα Λογοθεραπείας, Ακρωτηρίου και Αυλίδος 2, Ταραμπoύρα, Τ.Κ. 26334, Πάτρα

Διευθυντής:  Dr. Παναγιώτης Κιέκκας, Καθηγητής Νοσηλευτικής

Γραμματεία: Μαυροειδής Βασίλειος, Τηλ: 2610 962801-3 email: rehslt@upatras.gr

#inmedhealth

►Βρείτε μας στο Facebook: shorturl.at/aknuQ

►Βρείτε μας στο Instagram: shorturl.at/vC079

►Βρείτε μας στο Linkedin: shorturl.at/isY08

►Επικοινωνήστε μαζί μας στο inmedhealth.gr@gmail.com

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια