Δωρεάν ομαδικά εργαστήρια επαγγελματικής συμβουλευτικής

 

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ Θεσσαλονίκης και ο Δήμος Καλαμαριάς μέσω του Γραφείου Συμβουλευτικής για Θέματα Απασχόλησης της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης, Δημόσιας Υγείας και Ισότητας των δύο Φύλων συνδιοργανώνουν μία σειρά δωρεάν ομαδικών εργαστηρίων (workshops) που απευθύνονται σε ανέργους και εργαζόμενους συνεχίζοντας με τις εξής θεματικές:

  • «Διαχείριση Εργασιακού άγχους»
    • Πέμπτη, 03/03/22, 10:00 - 13:00 
  • «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Συναισθηματικής Νοημοσύνης» 
    • Παρασκευή, 11/03/22,  10:00 - 13:00
  • «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Επαγγελματικής Προσαρμοστικότητας»
    • Παρασκευή, 18/03/22, 10:00 - 13:00

Τα εργαστήρια απευθύνονται σε εργαζόμενους και ανέργους και θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης, στο Κεντρικό ΚΑΠΗ Καλαμαριάς, Κτίριο Αριστοτέλης.

Τα εργαστήρια απευθύνονται σε εργαζόμενους και ανέργους και σκοπός τους είναι να διευρυνθούν  οι  γνώσεις και δεξιότητες και να ενθαρρυνθούν οι συμμετέχοντες να δοκι-μάσουν νέους, εναλλακτικούς τρόπους, ώστε να καταστούν πιο αποτελεσματικοί στην επίτευξη των επαγγελματικών τους στόχων.

Η συμμετοχή στο εργαστήριο είναι δωρεάν και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής, τα εργαστήρια θα επαναληφθούν σε σύντομη ημερομηνία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο ΙΝΕ / ΓΣΕΕ Θεσσαλονίκης, τηλεφωνικά: 2310545113 και 2310385810 ή ηλεκτρονικά: thessaloniki@reg.inegsee.gr .

ΕΣΠΑ - "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" https://empedu.gov.gr/
Η παρούσα πρωτοβουλία οργανώνεται στο πλαίσιο της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Ερ-γαζομένων & Ανέργων», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000945.
Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση ( Ευρωπαϊκό Κοι-νωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος « Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυ-ναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

Πηγή: eduguide.gr

#inmedhealth

►Βρείτε μας στο Facebook: shorturl.at/aknuQ

►Βρείτε μας στο Instagram: shorturl.at/vC079

►Βρείτε μας στο Linkedin: shorturl.at/isY08

►Επικοινωνήστε μαζί μας στο inmedhealth.gr@gmail.com


*Οι απόψεις των εθελοντών αρθρογράφων είναι απολύτως προσωπικές και δεν εκφράζουν απαραίτητα την άποψη του ιδιοκτήτη. 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια