Η επικοινωνία του ζευγαριού στη σχέση από απόσταση | InMedHealth

 

Η επικοινωνία του ζευγαριού στη σχέση από απόσταση

Στη σημερινή εποχή, όλο και περισσότεροι νέοι επιλέγουν πλέον να δημιουργήσουν μία σχέση, η οποία θα υφίσταται παρά τη γεωγραφική απόσταση ανάμεσα στους συντρόφους. Οι λόγοι για αυτή την επιλογή είναι ποικίλοι, οι πιο συχνοί εκ των οποίων περιλαμβάνουν το επάγγελμα, την εκπαίδευση, τη στρατιωτική θητεία/στρατιωτική μετάθεση κ.λπ.. Σε αυτού του είδους τη σχέση, δεν υπάρχει δυνατότητα οι σύντροφοι να βρίσκονται συχνά διά ζώσης, ανάλογα πάντα και με την απόσταση που τους χωρίζει και τις δυνατότητες που έχουν (οικονομικές, ελεύθερος χρόνος κ.ά.). Επομένως, όσο πιο μεγάλη είναι η γεωγραφική απόσταση, τόσο μεγαλύτερες είναι και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ζευγάρι (England, 2018).

Σε γενικές γραμμές, η επικοινωνία εδώ γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα και, μάλιστα, ισχυρή θέση κατέχουν οι βιντεοκλήσεις. Αυτές συνδυάζουν εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο, μηδενίζοντας τις αποστάσεις αλλά και τη διαφορά ώρας (σε σχέσεις που οι σύντροφοι βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες ή ακόμα και ηπείρους). Φυσικά, σε μία σχέση από απόσταση, απαιτείται περισσότερος χρόνος για να αναπτυχθεί η οικειότητα, συγκριτικά με μία σχέση που οι σύντροφοι βρίσκονται γεωγραφικά κοντά και έχουν περισσότερες ευκαιρίες για διαπροσωπική επαφή (England, 2018). 

Ειδικότερα, το μεγαλύτερο μέρος της επικοινωνίας πραγματοποιείται μέσω των social media. Σύμφωνα με τον Gutzmann (2018), αυτό οδηγεί σε υψηλή ικανοποίηση των συντόφων από τη σχέση και αυξημένη ποιότητα επικοινωνίας, ακόμα και σε σύγκριση με πρώην συντρόφους που μπορεί να βρίσκονταν γεωγραφικά κοντά. Ειδικότερα, τα social media προσφέρουν τη δυνατότητα για την ύπαρξη προσωπικού λογαριασμού, στον οποίο μπορούν να δημοσιεύονται προσωπικές πληροφορίες (επαγγελματικές, μουσικά ακούσματα κ.λπ.), τα οποία δύνανται να αποτελέσουν ευκαιρίες για έναρξη συζητήσεων με νόημα, τόσο για γενικά όσο και για συναισθηματικά θέματα (Gutzmann, 2018).

Γίνεται αντιληπτό, λοιπόν, πως οι εξ αποστάσεως σχέσεις απαιτούν περισσότερη προσπάθεια από εκείνες χωρίς απόσταση. Οι Billedo, Kerkhof και Finkenauer (2020) στη μελέτη τους εξετάζουν την πλατφόρμα Facebook και αναφέρουν πως είναι σημαντικό να υπάρχει ένα δίκτυο στήριξης που να υφίστασται και μέσα σε αυτό. Ωστόσο, η βιβλιογραφία έχει δείξει αντικρουόμενα αποτελέσματα, όπου από τη μια μεριά η πλατφόρμα αυτή φαίνεται να οδηγεί σε διαμάχες και αισθήματα ζήλειας ανάμεσα στο ζευγάρι, και από την άλλη φαίνεται να διατηρεί την ικανοποίηση μέσα στη σχέση (Billedo, Kerkhof & Finkenauer, 2020). Ένας άλλος, ίσως όχι πολύ διαδεδομένος τρόπος, είναι τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Τα άτομα “βρίσκονται” σε πραγματικό χρόνο όταν παίζουν στην αντίστοιχη πλατφόρμα. 

Η βιβλιογραφία δείχνει ότι μέσω αυτών των παιχνιδιών, δημιουργούνται ηλεκτρονικές “κοινότητες” ανθρώπων με κοινά χαρακτηριστικά και ενδιαφέροντα, οι οποίες παρέχουν στήριξη στο παιχνίδι αλλά και γενικότερη συναισθηματική υποστήριξη, και μπορούν κάλλιστα να οδηγήσουν στη δημιουργία και διατήρηση μιας ερωτικής σχέσης (England, 2018).

Στην πράξη τα ζευγάρια που αποφασίζουν να βρίσκονται σε μία σχέση εξ αποστάσεως, έχουν ανακαλύψει διάφορους τρόπους επικοινωνίας μεταξύ τους, ώστε να μένουν σε επαφή. Δε διστάζουν να μοιραστούν προσωπικές στιγμές με τον σύντροφό τους και χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές εφαρμογές και πλατφόρμες που τους ταιριάζουν, ανάλογα με το χαρακτήρα τους. Επίσης, τείνουν να προσαρμόζονται ο ένας στην καθημερινότητα του άλλου, όπου αυτό είναι εφικτό, προσθέτουν συναισθηματικό νόημα στην επικοινωνία μέσω μηνυμάτων, και γενικότερα έχουν αναπτύξει δικούς τους κώδικες επικοινωνίας, για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα (π.χ.

μπορεί να υπάρχει μια σύντομη ή συγκεκριμένη λέξη που να δηλώνει την άμεση ανάγκη επικοινωνίας κ.ο.κ. ́ Griggio, Nouwens, McGenere & Mackay, 2019).

Στη βιβλιογραφία φαίνεται ότι μία σημαντική πρόκληση της σχέσης από απόσταση είναι η ανάπτυξης εμπιστοσύνης μεταξύ των συντρόφων (Forrest & Haour, 2018), όπως κι η ανάπτυξη δέσμευσης (Chien & Hassenzahl, 2017). Θα περίμενε κανείς ότι η έλλειψη εμπιστοσύνης λόγω της απόστασης θα οδηγούσε σε δυσαρέσκεια, παρόλα αυτά μάλλον ισχύει το αντίθετο. Πολλά ζευγάρια που δεν βρίσκονται γεωγραφικά κοντά φαίνεται να είναι αρκετά ικανοποιημένα από τη σχέση τους, τόσο σε σχεσιακό – δυαδικό επίπεδο όσο και σε σεξουαλικό (Goldsmith & Byers, 2018) και μάλιστα, δε φαίνεται να διαφέρουν στο επίπεδο ικανοποίησης συγκριτικά με τα ζευγάρια που δεν έχουν απόσταση μεταξύ τους (England, 2018). 

Το σημαντικό είναι το είδος και τα χαρακτηριστικά της σχέσης να μπορούν να διατηρηθούν στο επιθυμητό επίπεδο σε βάθος χρόνου, μέσα από στρατηγικές που περιλαμβάνουν τη λεγόμενη μεταεπικοινωνία, δηλαδή την “αποκλειστική συζήτηση για την κατάσταση της σχέσης” αλλά και τον αυθορμητισμό, ο οποίος λειτουργεί προληπτικά σε όλο αυτό (Chien & Hassenzahl, 2017).

Φυσικά, υπάρχουν και μελέτες που έχουν δείξει ότι όσο μεγαλύτερη είναι η γεωγραφική απόσταση, τόσο μεγαλύτερο είναι αντίστοιχα το άγχος και το στρες που βιώνει ο σύντροφος ή και οι δύο (England, 2018). Ωστόσο, αυτό που πραγματικά μοιάζει να επηρεάζει, είναι οι προσδοκίες που έχει ο ένας σύντροφος από τον άλλο. 

Όταν οι προσδοκίες είναι αντίστοιχες και κοινές, οι σύντροφοι επιθυμούν και επιχειρούν με προθυμία τη δημιουργία αισθημάτων ασφάλειας και σταθερότητας, ακόμα κι αν αυτό “προϋποθέτει” τη συχνή σύνδεσή τους στο internet. Αντιθέτως, αν οι σύντροφοι δεν έχουν κοινές προσδοκίες, βρίσκονται πολύ πιο εύκολα σε καταστάσεις που δημιουργούν παρεξηγήσεις και καυγάδες. Με άλλα λόγια, το αν θα πετύχει η επικοινωνία σε μια σχέση από απόσταση (και το αν αυτη θα συνεχίσει να υφίσταται) φαίνεται να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το χαρακτήρα, τις προσδοκίες και τη στάση των δύο συντρόφων απέναντι στη σχέση αυτή καθαυτή (Gutzmann, 2018).

Κείμενο: Αθανασία Παλέντζα, Ψυχολόγος - MSc Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

#inmedhealth

►Βρείτε μας στο Facebook: shorturl.at/aknuQ

►Βρείτε μας στο Instagram: shorturl.at/vC079

►Βρείτε μας στο Linkedin: shorturl.at/isY08

►Επικοινωνήστε μαζί μας στο inmedhealth.gr@gmail.com


Βιβλιογραφικές αναφορές:

Billedo, C. J., Kerkhof, P., & Finkenauer, C. (2020). Facebook intensity, social network support, stability and satisfaction in longdistance and geographically – close romantic relationships: A test of a mediation model. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 14(2), 1-19. https://doi.org/10.5817/CP2020-2-5

Chien, W. – C., & Hassenzahl, M. (2017). Thechnology – mediated relationship maintenance in romantic long – distance relationships: An autoethnographical research through design. Human – Computer Interaction, 00, 1-48. DOI: https://doi.org/10.1080/07370024.2017.1401927

England, M. (2018). Extreme long – distance relationships and the role of idealisation: A mixed methods study explorying the predictors of relationship satisfaction in extreme long – distance relationships. Msc Thesis. Canterbury Christ Church University, 1-114.

Forrest, I., & Haour, A. (2018). Trust in long – distance relationships. Past and Present, 238(13), 190-213. https://doi.org/10.1093/pastj/gty025

Goldsmith, K. M., & Byers, E. S. (2018). Perceived and reported romantic and sexual outcomes in long – distance and geographically close relationships. The Canadian Journal of Human Sexuality, 1-13. doi:10.3138/cjhs.2018-0016

Griggio, C. F., Nouwens, M., McGrenere, J., & Mackay, W. E. (2019). Augmenting couples’ communication with Lifelines: Shared timelines of mixed contextual information. In CHI Conference on Human Factors in Computing Systems Proceedings (CHI 2019), May 4–9, 2019, Glasgow, Scotland Uk. ACM, New York, NY, USA, 13 pages. https://doi.org/10.1145/3290605.3300853

Gutzmann, L. M. (2018). Utilization of social media in strengthening communication in long – distance relationships. MSW Clinical research paper. St Catherine University. St. Paul, Minessota, 1-67. Retrieved from “https://sophia.stkate.edu/msw_papers/860/? utm_source=sophia.stkate.edu%2Fmsw_papers%2F860&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages” (22 Φεβρουαρίου 2022)

page2image7588672 page2image7590016 page2image7596160 page2image7596352 page2image7601152page2image7590592

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια