Πώς θα επιλέξω τον κατάλληλο ψυχοθεραπευτή για μένα; | InMedHealth


 Πώς θα επιλέξω τον κατάλληλο ψυχοθεραπευτή για μένα;

Η νέα “τάση” της εποχής μας είναι το ξεκίνημα της ψυχοθεραπείας. Η “τάση” εντός πολλών εισαγωγικών, καθώς δεν αποτελεί ρεύμα/μόδα αλλά στην ουσία φαίνεται ότι πλέον η επίσκεψη σε έναν ψυχοθεραπευτή δεν ταυτίζεται απόλυτα με την “τρέλα” (επίσης εντός πολλών εισαγωγικών, καθώς τα πράγματα είναι πιο πολύπλοκα από ό,τι νομίζουμε...).

Η Παυλίδου (2021) ορίζει την ψυχοθεραπεία ως μία διαδικασία η οποία περιλαμβάνει την επαγγελματική σχέση ανάμεσα σε δύο άτομα (η ατομική), τον θεραπευτή και τον θεραπευόμενο (ή πελάτη ή ασθενή κ.λπ., ανάλογα με την προσέγγιση που ακολουθεί ο επαγγελματίας). Ανάλογα με την προσέγγιση, η ψυχοθεραπεία έχει μια διάρκεια στο χρόνο, άλλοτε μεγαλύτερη και άλλοτε μικρότερη. Το σημαντικό της στοιχείο είναι οι αλλαγές που συντελούνται στον θεραπευόμενο. Η ψυχοθεραπεία εντοπίζεται στην επεξεργασία των τραυματικών εμπειριών του ατόμου και την ανάπτυξη και την καλλιέργεια δεξιοτήτων που απαιτούνται για την διαχείριση της καθημερινότητας και των προβλημάτων που αυτή εμπεριέχει (Παυλίδου, 2021).

Ωστόσο, συνήθως είναι πολύ δύσκολο να βρει κάποιος τον ψυχοθεραπευτή που του ταιριάζει και που θα τον βοηθήσει να αναπτύξει όλα τα παραπάνω (Παυλίδου, 2021). Πώς μπορεί, λοιπόν, κανείς να βρει τον κατάλληλο για εκείνον; Το πρώτο σημαντικό βήμα που χρειάζεται να γίνει είναι σωστή αναζήτηση του ψυχοθεραπευτή. Η αναζήτηση αυτή μπορεί να γίνει μέσα από διάφορες πλατφόρμες ή και από την προσωπική ιστοσελίδα του (Κατσαρού, 2021). Τα στοιχεία που απαιτείται να εντοπιστούν περιλαμβάνουν κάποια αρχικά, βασικά, τυπικά στοιχεία του κάθε επαγγελματία: α) Το να υπάρχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, καθώς στη χώρα μας βάσει νόμου μόνο οι Ψυχολόγοι και οι Ψυχίατροι μπορούν να ασκήσουν το συγκεκριμένο επάγγελμα και β) Η αντίστοιχη ακαδημαϊκή προσέγγιση: στην Ελλάδα τετραετείς σπουδές σε δημόσιο Πανεπιστήμιο (και ιδανικά Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση’ Βάθης, χωρίς ημερομηνία’ Βασιλειάδης, χωρίς ημερομηνία’Λεβεντάκη, χωρίς ημερομηνία).

Επίσης, πολύ σημαντικά στοιχεία (αλλά όχι απαραίτητα βάσει νόμου) μπορεί να είναι η εκπαίδευση σε ψυχοθεραπευτή προσέγγιση, η εποπτεία και η προσωπική θεραπεία. Όσον αφορά το πρώτο στοιχείο, υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις και ο κάθε επαγγελματίας επιλέγει αυτή που τον εκφράζει περισσότερο (θα αναλυθούν σε επόμενο άρθρο). Χρειάζεται, επομένως, μια εξήγηση του τρόπου προσέγγισης, είτε με πληροφορίες που θα δίνονται ηλεκτρονικά, από το βιογραφικό, είτε από την πρώτη συνάντηση είτε από μια πρώτη επικοινωνία (Βάθης, χωρίς ημερομηνία’ Βασιλειάδης, χωρίς ημερομηνία’ Κατσαρού, 2021’ Λεβεντάκη, χωρίς ημερομηνία). Επιπλέον, προσωπική θεραπεία βοηθάει τον θεραπευτή να αντιμετωπίσει τα προσωπικά του ζητήματα και τραύματα, να αποκτήσει ψυχική ισορροπία, να μην επηρεάζεται από αυτά και τις αντίστοιχες προκαταλήψεις, και να είναι τελικά σε θέση να βοηθήσει τον άνθρωπο που έχει απέναντί του (Βάθης, χωρίς ημερομηνία’ Βασιλειάδης, χωρίς ημερομηνία’ Τσώλα, 2018). Τέλος, η εποπτεία είναι εκείνη που βοηθάει τον θεραπευτή τόσο στη διαχείριση δύσκολων περιστατικών όσο και στην αποφόρτισή του από τη συνεδρία (Βάθης, χωρίς ημερομηνία).

Άλλα πράγματα που χρειάζεται να εξετάσει κανείς είναι το κόστος, η συχνότητα των συνεδριών, η τοποθεσία του γραφείου και το αν θα γίνεται διά ζώσης ή διαδικτυακά (πλέον πολλές συνεδρίες γίνονται εξ αποστάσεως τόσο λόγω της πανδημίας όσο και λόγους γεωγραφικής απόστασης, ή ακόμα και οικονομικούς’ Κατσαρού, 2021). Αυτά μπορούν να τακτοποιηθούν με κατάλληλη συνεννόηση και από τις δύο πλευρές. Ακόμη, χρειάζεται να εντοπιστεί αν ο επαγγελματίας εξειδικεύεται στα θέματα που ο θεραπευόμενος θέλει να αντιμετωπίσει (Βασιλειάδης, χωρίς ημερομηνία). Για παράδειγμα, αν το άτομο επιθυμεί να αντιμετωπίσει ζητήματα άγχους, πρέπει, ιδανικά, να επιλέξει έναν επαγγελματία που αναφέρει ότι γνωρίζει να τα διαχειρίζεται, και όχι έναν που ειδικεύεται στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Όλα τα παραπάνω είναι πράγματα που δεν πρέπει κάποιος να διστάσει να ρωτήσει (είτε τα διαδικαστικά είτε τα ακαδημαϊκά και νομικά). Η ψυχοθεραπεία και ο θεραπευτής πρέπει να ταιριάξουν στον/με τον θεραπευόμενο, ώστε να δημιουργηθεί η θεραπευτική σχέση (Κατσαρού, 2021).

Παρόλα αυτά, η επιλογή του θεραπευτή δε σταματάει εκεί. Στη συνέχεια, υπάρχει η πρώτη συνάντηση, με τα δικά της χαρακτηριστικά, που αποτελούν εξίσου σημαντικούς παράγοντες για το άτομο που αναζητά τη θεραπεία. Πολλοί άνθρωποι επιθυμούν κάποιον της ίδιας ηλικίας και του ίδιου φύλου, καθώς θεωρούν ότι θα γίνουν περισσότερο κατανοητοί, χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό για τους υπόλοιπους (Κατσαρού, 2021’ Παναγιωτακοπούλου, 2019). Αυτά τα στοιχεία μπορούμε να τα εντοπίσουμε από το βιογραφικό του θεραπευτή. Επιπλέον, πριν την πρώτη συνάντηση είναι σημαντικό να έχει κανείς στο μυαλό του τα εξής: όπως όλοι οι άνθρωποι δεν είναι ίδιοι, το ίδιο ισχύει και για τους θεραπευτές. Ο καθένας τους φέρει το χαρακτήρα και την προσωπικότητά του, μαζί με την εκάστοτε προσέγγιση. Και, δυστυχώς, δεν έχει πάντα όλες τις απαντήσεις (Τσώλα, 2018). Αν, λοιπόν, δε μας ταιριάξει κάποιος, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να δοκιμάσουμε κάποιον άλλον. Το ότι κάποιος είναι καλός στη δουλειά του δε σημαίνει απαραίτητα ότι θα ταιριάξει με όλους τους θεραπευόμενους (Βάθης, χωρίς ημερομηνία).

Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης (αλλά και στις επόμενες), ο θεραπευτής πρέπει να φροντίσει για ορισμένους παράγοντες. Αυτοί περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός θετικού και ασφαλούς περιβάλλοντος, ώστε να νιώσει άνετα ο θεραπευόμενος (παρόλο που ενδέχεται να διακατέχεται από συστολή ή αμηχανία στην αρχή), προσπάθεια ανάπτυξης σχέσης εμπιστοσύνης και ενεργητική παρουσία και ακρόαση. Είναι σημαντικό το άτομο να νιώσει ευχάριστα και άνετα, ότι υπάρχει ενσυναίσθηση από την άλλη μεριά, ειλικρίνεια, πλήρης αποδοχή του εαυτού και σεβασμός. Με άλλα λόγια, το άτομο χρειάζεται να νιώσει ότι απέναντί του υπάρχει ένας άνθρωπος, αυθεντικός, που θα μιλάει με ήρεμη φωνή αν χρειαστεί’ ένας άνθρωπος που δε θα επιδεικνύει τις γνώσεις του, δε θα παραμένει εμμονικά σε απόψεις και προτάσεις, θεωρώντας ότι κατέχει την “εξουσία” λόγω της θέσης του. Σε μερικές περιπτώσεις, μάλιστα, βοηθάει και το χιούμορ, είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη (Βάθης, χωρίς ημερομηνία’ Βασιλειάδης, χωρίς ημερομηνία’ Κατσαρού, 2021’ Λεβεντάκη, χωρίς ημερομηνία’ Παναγιωτακοπούλου, 2019’ Τσώλα, 2018).

Καταληκτικά, αντιλαμβάνεται κανείς ότι υπάρχουν ποικίλοι παράγοντες που χρειάζεται να ληφθούν υπόψη προτού προχωρήσει κάποιος στην επιλογή ψυχοθεραπευτή. Χρειάζεται, επίσης, αρκετός χρόνος ώστε αναδυθούν όλα αυτά που προαναφέρθηκαν. Μακροπρόθεσμα, όμως, αξίζει τον κόπο!

“Πριν δεσμευτείτε σε μια πορεία θεραπείας, μπορείτε να επισκεφτείτε διαφορετικούς ψυχοθεραπευτές και απλά και γενικά να συζητήσετε μαζί τους. Να δείτε λίγο από κοντά τη στάση τους, τον τρόπο σκέψη τους, αν ταιριάζετε ή όχι. Η εύρεση του σωστού ψυχοθεραπευτή μοιάζει λίγο με τα ραντεβού (dating). Μην ανησυχείτε αν δεν βρείτε τον κατάλληλο στο πρώτο ραντεβού! Αφιερώστε χρόνο και σταδιακά θα αισθάνεστε ένα βήμα πιο κοντά στο να βρείτε τον κατάλληλο ψυχοθεραπευτή που σας ταιριάζει.” (Βάθης Αριστοτέλης, Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής)

Βιβλιογραφικές αναφορές

Βάθης, Α. (χωρίς ημερομηνία). Πώς να επιλέξω ψυχοθεραπευτή; Therapia.gr. 

Βασιλειάδης, Γ. (χωρίς ημερομηνία). Πώς να επιλέξω τον πιο κατάλληλο ψυχολόγο – ψυχοθεραπευτή; Aftognosia.gr.

Κατσαρού, Ε. (2021). Τα κριτήρια επιλογής ενός ψυχολόγου. Mentaltherapy.gr. 

Λεβεντάκη, Ε. (χωρίς ημερομηνία). Η επιλογή του κατάλληλου θεραπευτή. Psycho-logia.gr. )

Παναγιωτακοπούλου, Ε. (2019). Πώς να επιλέξω τον ψυχολόγο μου; Psychologynow.gr. 

Παυλίδου, Β. (2021). Ψυχοθεραπεία ή φαρμακοθεραπεία; Πώς να επιλέξω; Psychologynow.gr. 

Τσώλα, Χ. (2018). Όταν οι ψυχοθεραπευτές δεν είναι πολύ θεραπευτικοί... Τι να προσέξουμε στην επιλογή ψυχοθεραπευτή. Psychologynow.gr. 


Κείμενο: Αθανασία Παλέντζα, Ψυχολόγος - MSc Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

#inmedhealth

►Βρείτε μας στο Facebook: shorturl.at/aknuQ

►Βρείτε μας στο Instagram: shorturl.at/vC079

►Βρείτε μας στο Linkedin: shorturl.at/isY08

►Επικοινωνήστε μαζί μας στο inmedhealth.gr@gmail.com

*Οι απόψεις των εθελοντών αρθρογράφων είναι απολύτως προσωπικές και δεν εκφράζουν απαραίτητα την άποψη του ιδιοκτήτη.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια